SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
Boehringer Ingelheim Fonds – výskumné štipendiá na doktorandské štúdium v oblasti biomedicíny 1. február, 1. jún a 1. október
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Horizont Európa- MSCA Doctoral Networks 15.11.2022
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
MEXIKO - Doktorandské štúdium (max. 36 mesiacov) 24. júl 2022
MEXIKO - Špecializačné štúdium (max. 12 mesiacov) 24. júl 2022
MEXIKO - Výskumné pobyty počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia (1 až 12 mesiacov) 24. júl 2022
MEXIKO - Výskumné pobyty pre lekárske odbory a pododbory (max. 36 mesiacov) 24. júl 2022
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 4. apríl
12