SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody 25.05.2017 16:00
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Žiadosti sa podávajú priebežne
JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Undergraduate Student Program 23.05.2017 16:00
JAPONSKO - odborné nadstavbové štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Specialized Training College 23.05.2017 16:00
JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program 23.05.2017 16:00
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov 31.05.2017 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu doktorátov pod dvojitým vedením 31.05.2017 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov 31.05.2017 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Žiadosti sa podávajú priebežne