SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Žiadosti sa podávajú priebežne
IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov 07.11.2018 15:00
IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt 07.11.2018 15:00
MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 20.11.2018 16:00
MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 20.11.2018 16:00
MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 20.11.2018 16:00
MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 20.11.2018 16:00
MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 20.11.2018 16:00
12