SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10 mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 16.03.2017 16:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2 semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 16.03.2017 16:00
BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 16.03.2017 16:00
ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád 28.02.2017 16:00
ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád 28.02.2017 16:00
ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny 06.03.2017 16:00
EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody 07.03.2017 16:00
EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody 07.03.2017 16:00
EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody 07.03.2017 16:00
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
12