SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 23.02.2017 16:00
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 23.02.2017 16:00
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 23.02.2017 16:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10 mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 16.03.2017 16:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2 semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 16.03.2017 16:00
BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 16.03.2017 16:00
BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 07.02.2017 16:00
BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 07.02.2017 16:00
BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 07.02.2017 16:00
ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád 16.02.2017 16:00
123456