SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Žiadosti sa podávajú priebežne
IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov 07.11.2019 16:00
IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt 07.11.2019 16:00
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 31.10.2019 16:00
Národný štipendijný program SR - postdoktorandi - štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 31.10.2019 16:00
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt (vrátane cestovného grantu) 31.10.2019 16:00
NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou 30.09.2019 23:59
12