SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Žiadosti sa podávajú priebežne
MEXIKO - 1-12 mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt 20.08.2018 16:00
MEXIKO - 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny 20.08.2018 16:00
MEXIKO - celé doktorandské štúdium 20.08.2018 16:00
MEXIKO - celé magisterské štúdium 20.08.2018 16:00
MEXIKO - ročný špecializačný pobyt 20.08.2018 16:00
MEXIKO - semestrálny/trimestrálny pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ štúdia 20.08.2018 16:00
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Žiadosti sa podávajú priebežne