SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 17.02.2022 16:00
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 17.02.2022 16:00
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 17.02.2022 16:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 10.03.2022 15:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 10.03.2022 15:00
BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 08.02.2022 16:00
BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 08.02.2022 16:00
BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 08.02.2022 16:00
ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád 10.02.2022 16:00
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
123456