SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 15.03.2018 16:00
BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 15.03.2018 16:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 15.03.2018 16:00
EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody 07.03.2018 16:00
EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody 07.03.2018 16:00
EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody 07.03.2018 16:00
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody 07.03.2018 16:00
GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 06.03.2018 16:00
GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
123