SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 30.03.2017 16:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10 mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 31.03.2017 12:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2 semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 31.03.2017 12:00
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody 25.05.2017 16:00
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Žiadosti sa podávajú priebežne
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30.04.2017 16:00
Národný štipendijný program SR - postdoktorandi - štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30.04.2017 16:00
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30.04.2017 16:00
NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov) 01.05.2017 23:59
12