SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 31.10.2021 16:00
Národný štipendijný program SR - postdoktorandi - štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 31.10.2021 16:00
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na študijný pobyt v trvaní 1-2 semestre, resp. 1-3 trimestre (vrátane cestovného grantu) 31.10.2021 16:00
NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín 15.11.2021 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie 15.10.2021 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie 15.10.2021 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Žiadosti sa podávajú priebežne
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov 15.10.2021 23:59
12