SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 05.02.2019 16:00
BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 05.02.2019 16:00
BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 05.02.2019 16:00
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody 07.02.2019 16:00
ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody 07.02.2019 16:00
ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny 07.02.2019 16:00
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody 07.02.2019 16:00
CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody 07.02.2019 16:00
1234