SAIA, n.o.

Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
iné
Kategória podpory
študijná mobilita, riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, učiteľ základnej školy
Trvanie
1 rok a viac
Zdroj financovania
Fond na podporu vzdelávania
Kvóta
Poskytovaná podpora

Výška pôžičky pre študentov:

Minimálna výška
pôžičky je stanovená na 500 EUR.
Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 2 500 EUR.
Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 5 000 EUR.


Výška pôžičky pre pedagógov:

Minimálna výška
pôžičky je stanovená na 1 000 EUR.
Maximálna výška pôžičky je stanovená na 15 000 EUR.


Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke: 
https://www.fnpv.sk/ 
Uzávierka pre podávanie žiadostí
podľa aktuálnych podmienok programu
Podávanie žiadosti
Ak na webovej stránke www.fnpv.sk nie je uvedené inak, sú uzávierky na podávanie žiadostí nasledovné:

1. pre pedagógov:
 

· 28. február,

· 30. jún,

· 31. október,

 
2. pre študentov:

· 15. september,

· 31. október.


Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke: www.fnpv.skFormulár žiadosti a podkladové materiály
Fond na podporu vzdelávania
Ďalšie dôležité informácie
Fond na podporu vzdelávania


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Fond na podporu vzdelávania
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.