SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
Boehringer Ingelheim Fonds – výskumné štipendiá na doktorandské štúdium v oblasti biomedicíny 1. február, 1. jún a 1. október
CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy 15. jún, 31. október, 30. november
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Horizont Európa- MSCA Doctoral Networks 15. november
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
Medzinárodný vyšehradský fond - štipendiá v rámci bakalárskeho, magisterského, doktorandského alebo iného postgraduálneho štúdia 15. marec
Medzinárodný vyšehradský fond - grant pre univerzitné štúdiá na podporu nových študijných programov 1. október
Medzinárodný vyšehradský fond - rezidenčný program pre umelcov 15. október
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 06.04.2023 23:59
12