SAIA, n.o.

Medzinárodný vyšehradský fond - rezidenčný program pre umelcovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Študijný/vedný odbor
UMENIE
Typ podpory
iné
Kategória podpory
iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, iné
Trvanie
3 mesiace
Zdroj financovania
Medzinárodný vyšehradský fond
Kvóta
Poskytovaná podpora
Fond podporuje umelca a prijímajúcu inštitúciu:
sumou 4000€ pre individuálne hosťovanie (1-2 umelci) - z toho 1500€ pre inštitúciu a 2500€ pre umelcov
sumou 8000€ pre skupinové hosťovanie (3 a viac umelcov) - z toho 2500€ pre inštitúciu a 5500€ pre umelcov.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. október
Podávanie žiadosti
Prihlášky na: http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Bližšie informácie:  

http://visegradfund.org/residencies/performing-arts/ 


Ďalšie dôležité informácie
Výmenný program pre umelcov a prijímajúce inštitúcie zo všetkých oblastí umenia. Program podporuje 3-mesačné tvorivé pobyty umelcov z krajín V4 v inštitúciách so sídlom v inej krajine V4. Fond podporuje umelca a prijímajúcu inštitúciu:
sumou 4000€ pre individuálne hosťovanie (1-2 umelci) - z toho 1500€ pre inštitúciu a 2500€ pre umelcov
sumou 8000€ pre skupinové hosťovanie (3 a viac umelcov) - z toho 2500€ pre inštitúciu a 5500€ pre umelcov.
Prihlášky sú akceptované od jednotlivcov (občania krajín V4 starší ako 18 rokov) a od umeleckých skupín (formálnych aj neformálnych, pod podmienkou, že ich členovia sú občanmi krajín V4).

Bližsie informácie: 

http://visegradfund.org/residencies/performing-arts/  

Kontaktné osoby: http://visegradfund.org/people/ 

Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel.:       +421 259203 803 / 807 / 810 / 812 / 814 / 816

e-mail: visegradfund@visegradfund.org
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.