SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
BELGICKO - POĽSKO - postgraduálne štúdium na College of Europe v Brugach a Natoline 16. január
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy 15. jún, 31. október, 30. november
Erasmus Mundus Joint Masters scholarships - štipendiá na magisterské štúdium podľa zvoleného študijného programu
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Medzinárodný vyšehradský fond - štipendiá v rámci bakalárskeho, magisterského, doktorandského alebo iného postgraduálneho štúdia 15. marec
Medzinárodný vyšehradský fond - rezidenčný program pre umelcov 15. október
Nadácia provida / Krídla - štipendium pre podporu štúdia v zahraničí 30. september
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 06.04.2023 23:59
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na študijný pobyt v trvaní 1-2 semestre, resp. 1-3 trimestre (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
12