SAIA, n.o.

Nadácia provida / Krídla - štipendium pre podporu štúdia v zahraničíDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
Zdroj financovania
Štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára, zakladateľa organizácie PROVIDA
Kvóta
Poskytovaná podpora
Suma: 
5.000 EUR (bude rozdelená medzi najlepších uchádzačov) 

Uzávierka pre podávanie žiadostí
30. september
Podávanie žiadosti
Ako sa prihlásiť? 

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (1x A4) 
- motivačný list v slovenskom jazyku (1 xA4) 
- email: stipendiumkridla@provida.sk 

Pozn.: zaslaním materiálov súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Nadáciou PROVIDA na účely programu Štipendium Krídla a to do momentu vyhlásenia výsledkov. 


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podrobné informácie o štipendijnom programe nájdete na web-stránke nadácie PROVIDA: http://provida.sk/sk/stipendium-kridla 
Ďalšie dôležité informácie

Štipendium Krídla podporuje mladých talentovaných študentov zo Slovenska, ktorí boli prijatí na akúkoľvek zahraničnú univerzitu a majú potenciál priniesť riešenia vybraných spoločenských problémov v prospech lepšej spoločnosti. Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Nadácia PROVIDA: http://provida.sk/sk/stipendium-kridla

Adresa: Štúrova 3 (LUXORKA),
                4. poschodie, Bratislava

Priebeh výberu

Kritériá výberu: 

- Schopnosti - pri výbere víťaza zavážia tvoje dosiahnuté študijné a profesionálne výsledky, ocenenia, vydané publikácie apod. 
- Angažovanosť - máš reálny plán, ako sa budeš vo svojej oblasti angažovať pre dobro širšej spoločnosti a to počas štúdia i po jeho ukončení 
- Osobná integrita - zaujímajú nás tvoje hodnoty. Čo pre teba znamená etika? Ako sa budeš snažiť riešiť etické problémy v rámci svojej profesie? Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.