SAIA, n.o.

Erasmus Mundus Joint Masters scholarships - štipendiá na magisterské štúdiumDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
celé magisterské štúdium
Zdroj financovania
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Štipendium pokrýva: školné, životné náklady a cestovné

Uzávierka pre podávanie žiadostí
podľa zvoleného študijného programu
Podávanie žiadosti
Uchádzač si vyberie študijný program z katalógu magisterských programov a postupuje v súlade s inštrukciami zverejnenými pri konkrétnom študijnom programe. Podmienky pre prijatie a termíny na podávanie prihlášok sú zverejnené na webovej stránke konkrétneho študijného programu. 

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podmienky pre prijatie a termíny na podávanie prihlášok sú zverejnené na webovej stránke konkrétneho študijného programu. 
Ďalšie dôležité informácie
O štipendiá Erasmus Mundus joint scholarships sa môžu uchádzať študenti magisterského štúdia z celého sveta. V čase nástupu na magisterské štúdium musí mať uchádzač ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia, uchádzať sa môžu aj študenti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia. 

Magisterské študijné programy Erasmus Mundus Joint Masters ponúkajú konzorciá vysokých škôl. Do konzorcia sú zapojené minimálne 3 vysoké školy v troch rôznych krajinách, pričom dve krajiny musia byť členskými krajinami EÚ a programovými krajinami. Študent prijatý na tento prestížny magisterský program musí absolvovať štúdium v minimálne 2 krajinách, pričom tieto krajiny musia byť odlišné od krajiny, v ktorej má študent trvalý pobyt.

Bližšie informácie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships 


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Vysoké školy zapojené do programu z prostriedkov EÚ.
Priebeh výberu
Výber uchádzačov zabezpečujú vysoké školy, ktoré tvoria konzorcium ponúkajúce uvedený magisterský študijný program.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.