SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
MEXIKO - Magisterské štúdium (max. 24 mesiacov) 24. júl 2022
MEXIKO - Študentská mobilita počas bakalárskeho štúdia (max. 24 mesiacov) 24. júl 2022
MEXIKO - Študentská mobilita počas magisterského štúdia (max. 18 mesiacov) 24. júl 2022
MEXIKO - Výskumné pobyty počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia (1 až 12 mesiacov) 24. júl 2022
Nadácia provida / Krídla - štipendium pre podporu štúdia v zahraničí 30. september
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 4. apríl
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na študijný pobyt v trvaní 1-2 semestre, resp. 1-3 trimestre (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
Štipendiá a jednorázové podpory U.S. STEEL Košice pre sociálne znevýhodnených študentov Košického kraja na štúdium doma a v zahraničí 31. august
12