SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Grantový program Nadácie Tatra banky pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt - Študenti do sveta 12. apríl
KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korea Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation Program 22. marec
Kórea - celé magisterské a doktorandské štúdium na KDI School of Public Policy and management spravidla v máji a v novembri
KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády 27. február
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
Štipendium Martina Filka 25. apríl 2019 (štvrtok)
Veľká Británia - celý svet - Frederick Soddy štipendium na štúdium socio-ekonomicko-kultúrneho života regiónu 18. január