SAIA, n.o.

KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vládyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Južná Korea
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
1 rok jazyková príprava + 2 roky magisterské/3 roky doktorandské štúdium
Zdroj financovania
štipendium kórejskej vlády
Kvóta
1 miesto
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • 900 000 wonov/mesiac
 • príspevok na výskum (humanitné a spoločenské vedy 210 000 wonov/semester, prírodné a technické vedy 240 000 wonov/semester)
 • 200 000 wonov pri príchode do Kórei
 • ročná jazyková príprava
 • školné
 • náklady na tlač dizertačnej práce od 500 000 do 800 000 wonov)
 • zdravotné poistenie 20 000 wonov/mesiac


Uzávierka pre podávanie žiadostí
25.02.2021 15:00
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky)
 • do systému treba nascanovať kompletne vyplnenú Kórejskú žiadosť o štipendium so všetkými požadovanými prílohami

 • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky kompletne vyplnenú Kórejskú žiadosť o štipendium so všetkými požadovanými prílohami  (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň) a vytlačený elektronický formulár žiadosti SAIA.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

V časti Prílohy na stiahnutie nájdete Kórejskú žiadosť o štipendium.

Súčasťou Kórejskej žiadosti o štipendium je motivačný list, odborný program, formulár na odporúčací list, záväzný formulár a osobné ohodnotenie zdravotného stavu a ďalšie prílohy (výpisy skúšok, kópia diplomu, jazykový certifikát, zoznam publikácií, etc.).

Podkladové materiály musia byť vyplnené v anglickom alebo kórejskom jazyku: 1 sada originálov a 3 sady kópií.

Žiadosť sa zasiela poštou aj elektronicky. Všetky zasielané materiály, okrem kópie pasu a zdravotného formulára sa musia nahrať do elektronického systému.
 
Podrobné informácie nájdu uchádzači na webovej stránke:

http://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/selectBoardArticle.
do;jsessionid=873262A2E39C77EB9A26431B0E475450.node_20Ďalšie dôležité informácie
O štipendium sa možno uchádzať 2 spôsobmi:
1) uchádzač si vyberie 3 univerzity zo zoznamu 67 kórejských univerzít - žiadosť sa podáva v SAIA
2) uchádzač má akceptačný list (odporúčanie) z vybranej kórejskej univerzity (musí povinne absolvovať ročnú jazykovú prípravu) a žiadosť o štipendium vybavuje priamo cez univerzitu (t.j. nie cez SAIA)

Zoznam univerzít je uvedený v Guidelines alebo na stránke Národného inštitútu pre medzinárodné vzdelávanie www.niied.go.kr

Podmienky pre uchádzačov:
 • ukončené bakalárske alebo magisterské vzdelanie (resp. študenti posledného ročníka, ktorí budú môcť predložiť VŠ Diplom k 31. augustu 2020)
 • vek do 40 rokov
 • kórejský alebo anglický jazyk
 • dobrý zdravotný stav


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Všetci uchádzači musia absolvovať osobný pohovor v SAIA Bratislava (predpokladaný termín pohovoru: marec)

Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosť o štipendium2020 GKS-G Application Form.docxStiahnuť
Sprievodca žiadosťou o štipendium2020_GKS-G_Application_Guidelines_(English).pdfStiahnuť
Informácie o univerzitách v Kórei2020 GKS-G University Information(Korean-English).pdfStiahnuť
Často kladené otázky2020 GKS-G Application FAQs (ENGLISH-KOREAN).pdfStiahnuť
Zoznam univerzít a ich študijných odborov v Kórei 2020 GKS-G Available Universities Fields of Study(English).xlsxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.