SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy 15. jún, 31. október, 30. november
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie 15. október
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie 15.03.2023 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Žiadosti sa podávajú priebežne
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku 15.03.2023 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium Akcie pre doktorandov 15.03.2023 23:59