SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Grantový program Nadácie Tatra banky pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt - Študenti do sveta 12. apríl
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
NEMECKO - Einsteinove štipendiá pre výskumníkov 15. máj 2020
NEMECKO - Konrad Adenauer Stiftung - štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium v Nemecku 15.2.2020
NEMECKO - štipendiá BAYHOST na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách 1. december
NEMECKO - štipendiá Katolíckej akademickej zahraničnej služby na študijné a výskumné pobyty 15. január, 30. jún
NEMECKO - Štipendiá na letný seminár DAAD 28. 2. 2020
NEMECKO - Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových na výskumné pobyty (história, novodobé dejiny) 30. apríl, 31. august a 31. december
12