SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
Boehringer Ingelheim Fonds – výskumné štipendiá na doktorandské štúdium v oblasti biomedicíny 1. február, 1. jún a 1. október
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Horizont Európa- MSCA Doctoral Networks 15. november
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 4. apríl
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
STEP beyond- cestovný grant nadácie European Cultural Foundation priebežne (najneskôr 50 dní pre vycestovaním)
ŠTIPENDIUM MARTINA FILKA 2. máj 2023
TURECKO - celé štúdium 2. a 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania - štipendium Vlády Tureckej republiky 20. február
12