SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Grantový program Nadácie Tatra banky pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt - Študenti do sveta 12. apríl
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
STEP beyond- cestovný grant nadácie European Cultural Foundation priebežne (najneskôr 50 dní pre vycestovaním)
Štipendium Martina Filka 25. apríl 2019 (štvrtok)
TURECKO - celé štúdium 2. a 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania - štipendium Vlády Tureckej republiky spravidla vo februári
TURECKO - výskumný pobyt pre doktorandov a mladých postdoktorandov - štipendium Vedeckej a technickej výskumnej rady Turecka (TÜBİTAK) apríl a október
TURECKO - výskumný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov - štipendium Vlády Tureckej republiky priebežne počas celého roka
Veľká Británia - celý svet - Frederick Soddy štipendium na štúdium socio-ekonomicko-kultúrneho života regiónu 18. január