SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
AUSTRÁLIA - štipendiá austrálskej vlády Destination Australia v druhej polovici roka
AUSTRÁLIA - Štipendiá na magisterské a doktorandské štúdium na Univerzite Monash 31.marec, 31. august
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 20.02.2020 16:00
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 20.02.2020 16:00
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 20.02.2020 16:00
BELGICKO - POĽSKO - postgraduálne štúdium na College of Europe v Brugach a Natoline 16. január
BELGICKO (Francúzske spoločenstvo) - štipendiá excelentnosti WBI pre doktorandov, post-doktorandov a mladých výskumných pracovníkov 1. marec (dlhodobé stáže), 1. február, 1. máj, 1. október (krátkodobé stáže)
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 12.03.2020 16:00
BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 12.03.2020 15:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 12.03.2020 15:00
12345678910...