SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
ACES - Akadémia stredoeurópskych škôl na nadviazanie partnertsva nedzi školami 30. apríl
AUSTRÁLIA - Australia awards - štipendijné pobyty na študijné, výskumné pobyty a prax 30. jún
AUSTRÁLIA - štipendiá Go8 European Fellowships na výskumný pobyt pre mladých postdoktorandov od 4. augusta do 10. októbra
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 23. február
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 23. február
BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 30.03.2017 16:00
BELGICKO - POĽSKO - postgraduálne štúdium na College of Europe v Brugach a Natoline spravidla v januári
BELGICKO (Francúzske spoločenstvo) - štipendiá excelentnosti WBI pre doktorandov, post-doktorandov a mladých výskumných pracovníkov 1. marec (dlhodobé stáže), 1. február, 1. máj, 1. október (krátkodobé stáže)
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10 mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 31.03.2017 12:00
BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2 semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 31.03.2017 12:00
12345678910...