SAIA, n.o.

AUSTRÁLIA - Štipendiá na magisterské a doktorandské štúdium na Univerzite MonashDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Austrália
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
2 roky (research master), 3 roky (doktorandské štúdium) s možnosťou predĺženia
Zdroj financovania
Univerzita Monash
Kvóta
Podľa jednotlivých štipendijných programov
Poskytovaná podpora
Štipendium pokrýva školné poplatky vo výške 27 872 - 33 666 AUD, zdravotné poistenie, mimoriadny príspevok 1 500 AUD (pre niektoré štipendijné programy), príspevok na výskum (pre niektoré štipendijné programy)
Uzávierka pre podávanie žiadostí
31.marec, 31. august
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium sa podáva cez jednotný online systém: https://www.monash.edu/graduate-research/future-students/apply
Podávanie žiadostí o štipendium od 1.9. do 31.3 pre nástup na štúdium od júla do decembra
Podávanie žiadostí o štipendium od 1.4. do 31.8. pre nástup na štúdium od januára do júna
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Po vyplnení online formulára budú uchádzači vyzvaní, aby podali žiadosť a ďalšie požadované dokumenty podľa zvoleného študijného programu, a to najmä:
  • Akademický životopis
  • Výpis z indexu, kópie vysvedčení a diplomov
  • Potvrdenie o občianstve
  • Potvrdenie o jazykových znalostiach
  • Pozvanie na podávanie žiadosti (po vyplnení online formuláru by mal uchádzač obdržať Pozvanie na podanie žiadosti)
  • Návrh výskumného programu
Vo vlastnom záujme priložte všetky požadované podporné dokumenty. Nekompletné žiadosti nebudú posudzované. V prípade dokumentov vydaných v inom ako anglickom jazyku je potrebné priložiť úradný preklad.
Podrobné informácie o postupe podávania žiadostí nájdete v Sprievodcovi žiadosťou: https://www.monash.edu/graduate-research/future-students/apply/application/guide
Ďalšie dôležité informácie
Výška štipendia pre jednotlivé štipendijné programy: https://www.monash.edu/graduate-research/future-students/scholarships/stipend


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Monash Graduate Research Office
Chancellery Building D
26 Sport Walk
Monash University
Clayton, Victoria 3800
Australia
tel: +61 3 9905 3009
Priebeh výberu
Štipendium je udeľované na základe akademických výsledkov, výskumných výstupov a predchádzajúcich skúseností vo výskume. 
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.