SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
Boehringer Ingelheim Fonds – výskumné štipendiá na doktorandské štúdium v oblasti biomedicíny 1. február, 1. jún a 1. október
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
HOLANDSKO - letná/zimná škola medzinárodného verejného alebo súkromného práva pre študentov vyšších ročníkov a právnikov 31. január, 31. júl
HOLANDSKO - letný kurz pre právnikov v oblasti medzinárodného práva spravidla v marci
HOLANDSKO - stáže na Medzinárodnom trestnom súde v Haagu podľa ponuky
HOLANDSKO - Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) podľa ponuky
Horizont Európa- MSCA Doctoral Networks 15.11.2022
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 4. apríl
12