SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy 15. jún, 31. október, 30. november
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30.04.2023 16:00
Národný štipendijný program SR - postdoktorandi - štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30.04.2023 16:00
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na študijný pobyt v trvaní 1-2 semestre, resp. 1-3 trimestre (vrátane cestovného grantu) 30.04.2023 16:00
POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád 31. január
POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád 31. január
POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete 31. január
POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov 31. január
POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov 31. január