SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre stredoškolákov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 28. február
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 06.04.2023 23:59
RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku 15.03.2023 23:59
RAKÚSKO - Európske fórum Alpbach – štipendiá na účasť na seminároch 29. marec
TalentGuide - mentoringový program pre talentovaných stredoškolákov spravidla v novembri