SAIA, n.o.

Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stážeDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium, iné
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, iné, letná odborná škola
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
podľa programu (max. 2 semestre)
Zdroj financovania
Nadácia Tatra banky
Kvóta
Na program vyčlenila Nadácia Tatra banky 40 000 EUR.
Poskytovaná podpora
max. 5 000 eur
Uzávierka pre podávanie žiadostí
06.04.2023 23:59
Podávanie žiadosti
Nadácia Tatra banky
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Nadácia Tatra banky
Ďalšie dôležité informácie

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných vzdelávacích inštitúcií v zahraničí.

Cieľová skupina

Študenti,ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia spĺňať tieto podmienky:

 • v čase realizácie pobytu študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí
 • v čase predkladania projektu byť študentmi prvého (2.- 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské). Projekty nemôžu predkladať študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí v nadchádzajúcom školskom roku budú čerstvými absolventmi
 • mať študijný priemer do 1,8 (za posledný rok štúdia),
 • mať vek do 30 rokov,
 • občianstvo Slovenskej republiky.

Grant môže byť použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.

Ide o tieto náklady:

 • registračné poplatky,
 • školné,
 • cestovné náklady,
 • náklady na ubytovanie,
 • zdravotné a úrazové poistenie,
 • učebné a výskumné materiály a iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je súčasťou vzdelávacieho podujatia.

Do rozpočtu nemožno zahrnúť:

 • ostatné životné náklady – stravné, vreckové a podobne
 • nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.

Projekty musia byť realizované v časovom období od júna 2023 do konca septembra 2024. 

Viac informácií nájdu záujemcovia na:

https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/

https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie/


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Nadácia Tatra banky
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.