SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody 31. január
EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody 29. november
EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody 31. január
EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Žiadosti sa podávajú priebežne
EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody 29. november
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30.04.2023 16:00
Národný štipendijný program SR - postdoktorandi - štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30.04.2023 16:00
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na študijný pobyt v trvaní 1-2 semestre, resp. 1-3 trimestre (vrátane cestovného grantu) 30.04.2023 16:00