Registrácia

Vyplňte nasledujúci registračný formulár. Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Heslo musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jednu číslicu a musí byť dlhé minimálne 8 znakov.

UPOZORNENIE (dôležité pred uskutočnením registrácie):
- Jedna osoba môže mať vytvorenú len jednu registráciu. V prípade, že ste si vytvorili konto v minulosti a nepamätáte si prístupové údaje, kontaktujte SAIA, n. o.
- Meno a priezvisko, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia musia byť uvedené tak, ako sú uvádzané vo Vašom oficiálnom doklade totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz). Tieto údaje nie je možné zo strany používateľa po vytvorení registrácie svojvoľne zmeniť a budú použité v žiadostiach používateľa.
- Na vyplnenie registračného formulára používajte latinskú abecedu (latinku), ak nie je uvedené pri konkrétnom políčku inak. Ak sú Vaše údaje bežne uvádzané v latinke, uveďte ich tak, ako sú zaužívané (oficiálne). Ak sú Vaše údaje bežne uvádzané v inej abecede, použite pri vypĺňaní prepis do latinky tak, ako je uvedený v pase (ak daný údaj v pase nie je uvedený v latinke, použite zaužívané pravidlá na prepis do latinky).
- V čase vytvorenia registrácie musí mať používateľ najmenej 16 rokov.
- Bez súhlasu so zmluvnými podmienkami SAIA nie je možné vytvoriť konto pre používateľa. Po úspešnom odoslaní registrácie bude potrebné Vaše konto overiť, a to buď prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom SMS správy.

Meno:
*
Priezvisko:
*
Titul pred menom:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
*
Miesto narodenia:
*
Štátna príslušnosť:
*
Mobilný kontakt:
tvar: +421 905 123456
E-mail:
*
E-mail (overenie):
*
Heslo:
*
Heslo (overenie):
*
Akceptujem zmluvné podmienky SAIA *
Súhlasím so spracovaním a prípadným poskytnutím mojich osobných údajov (konkrétne mena, priezviska, e-mailovej adresy, prípadne telefónneho čísla, a názvu vysokej školy, resp. pracoviska) ďalším osobám na nekomerčné mediálne aktivity v oblasti propagácie internacionalizácie vzdelávania a vedy (ide napr. o prípady, keď sa na SAIA, n. o., obrátia médiá s otázkou, či by nebolo možné poskytnúť kontakt na absolventa štipendijného pobytu na účely rozhovoru, dokrútky a pod.). Som si vedomý, že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek zrušiť (zrušením zakliknutia súhlasu), a to bez akýchkoľvek následkov na výberový proces mojich žiadostí alebo na finančnú podporu (štipendium alebo grant), ak bude pridelená.
Súhlasím so zasielaním informácií z oblasti internacionalizácie vzdelávania a vedy zo strany SAIA, n. o. (aktuality, informácie o štipendiách a grantoch, podujatiach a pod.). Som si vedomý, že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek zrušiť (zrušením zakliknutia súhlasu), a to bez akýchkoľvek následkov na výberový proces mojich žiadostí alebo na finančnú podporu (štipendium alebo grant), ak bude pridelená.

Prepíšte text zobrazený na obrázku devat styri elena