SAIA, n.o.

Registrácia


Meno a priezvisko, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia musia byť uvedené tak, ako sú uvádzané vo Vašom oficiálnom doklade totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz).

Na vyplnenie registračného formulára používajte latinskú abecedu (latinku), ak nie je uvedené pri konkrétnom políčku inak. Ak sú Vaše údaje bežne uvádzané v latinke, uveďte ich tak, ako sú zaužívané (oficiálne). Ak sú Vaše údaje bežne uvádzané v inej abecede, použite pri vypĺňaní prepis do latinky tak, ako je uvedený v pase (ak daný údaj v pase nie je uvedený v latinke, použite zaužívané pravidlá na prepis do latinky).

Meno:

Priezvisko:

Titul pred menom:
Titul za menom:
Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Štátna príslušnosť:

Kontaktný telefón/mobil:

E-mail:

Heslo: *)

Heslo (overenie):


Prepíšte text zobrazený na obrázku adam cyril osem*) Heslo musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jednu číslicu a musí byť minimálne 8 znakov dlhé.