SAIA, n.o.

MAĎARSKO - CEU (Stredoeurópska univerzita v Budapešti) - štipendium na postgraduálne štúdium v anglickom jazyku (MA, PhD, LLM, SJD) s americkým diplomom (akreditácia v USA)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Maďarsko
Študijný/vedný odbor
Ekonomické vedy a obchod
Sociálne vedy
Aplikovaná matematika
Ekológia
Všeobecná ekológia
Ochrana a využívanie krajiny
Ochrana prírody
Krajinná ekológia
Ústavné právo
Správne právo
Pracovné právo
Trestné právo
Ostatné príbuzné odbory právnych vied
História
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
1 až 2 roky (magisterské štúdium) a 3 roky (doktorandské štúdium)
Zdroj financovania
Stredoeurópska univerzita
Kvóta
nie je
Poskytovaná podpora
 • Full CEU Scholarship - pokrýva školné, ubytovanie, stravu, vreckové a poistenie
 • Partial CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, príspevok na stravu a poistenie
 • Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho časti
 
        Štipendium sa udeľuje na jeden školský rok (v prípade dvojročných programov je  možnosť predĺženia na ďalší rok štúdia).

 • Prijatí uchádzači na doktorandské štúdium  získavajú aj štipendium na 3 roky.

  

Uzávierka pre podávanie žiadostí
31. január
Podávanie žiadosti
Prihláška na CEU sa podáva online cez http://www.ceu.hu/admissions/apply (systém bude otvorený v novembri)

Požiadavky na uchádzačov:
 • ukončené vysokoškolské štúdium  (bakalárske - 3 ročné - pre  2 ročné magisterské štúdium a magisterské pre  ročné magisterské štúdium) v čase nástupu na štúdium,
 • znalosť anglického jazyka (TOEFL, IELTS, CPE, CAE) v stanovenom počte bodov, 
 • splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy.
   
Podané prihlášky musia byť kompletné (vrátane výsledkov jazykových testov TOEFL, IELTS, GRE atď.) 

Ku všeobecným podkladovým materiálom je potrebné doložiť ďalšie doklady požadované pre prijatie na konkrétny študijný program (napr. esej, výskumný zámer a pod.)
 
Jednotlivé fakulty CEU môžu rozhodnúť o predĺžení termínu uzávierky prihlášok. 
   
Bližšie informácie o programe získate na 
www.ceu.edu
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Prílohy k online prihláška
Ďalšie dôležité informácie
Štipendiá na postgraduálne štúdium - MA, PhD, LLM, SJD
Central European University in Budapest / Stredoeurópska univerzita v Budapešti
 
Stredoeurópska Univerzita so sídlom Budapešti – Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied. Vyučovacím jazykom je angličtina.
 
CEU je registrovaná v štáte New York a akreditovaná jednou zo šiestich základných regionálnych akreditačných agentúr v USA (Middle States Association of Colleges and Schools – www.msche.org).  V roku 2005 získala univerzita štátnu akreditáciu a bola uznaná ako súkromná inštitúcia v Maďarskej republike.
 
CEU poskytuje štipendiá na svoje študijné programy a udeľuje aj ďalšie granty zamerané na podporu akademickej spolupráce a rozvoja výučby v rámci regiónu strednej a východnej Európy a krajín bývalého Sovietskeho zväzu a Ázie.
 
Študijné programy a akademické tituly:
 • Ekonómia (MA, PhD)
 • Enviromentálne vedy a politika (prístup) (MS, PhD)
 • Rodové štúdiá (MA, PhD)
 • História (MA, PhD)
 • Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá (MA, PhD)
 • Právne vedy (LLM, MA, SJD)
 • Aplikovaná matematika (MA, PhD)
 • Stredoveké štúdiá (MA, PhD)
 • Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD)
 • Filozofia (PhD)
 • Politické vedy (MA, PhD)
 • Sociológia a sociálna antropológia (MA, PhD)
 • Verejná politika (MA)
 • Kognitívne vedy (PhD)
 

 


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
https://www.ceu.edu/admissions/find-out-more/contact-us
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.