SAIA, n.o.

Štipendium Paula Robitscheka do USA na bakalárske štúdium na Univerzite v Nebraske - Lincoln.Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Spojené štáty americké
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
2 semestre (cca 9 mesiacov)
Zdroj financovania
Fond Paula Robitscheka, Univerzita Nebraska - Lincoln
Kvóta
3 miesta
Poskytovaná podpora
Spiatočná letenka
Školné poplatky
Ubytovanie a stravné
Ďalšie poplatky spojené so štúdiom
Zdravotné poistenie
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. marec 2022
Podávanie žiadosti
Žiadosť s prílohami je potrebné zaslať do termínu uzávierky elektronicky cez e-mail.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné dokumenty (.doc/.pdf)
- sprievodný list
- životopis ( s uvedením poštovej, e-mailovej adresy a dátumu narodenia)
- esej (1000 až 1500 slov, cca 2-3 strany)
- výpis známok z doterajšieho štúdia
- výsledky jazykového testu (TOEFL, IELTS, DUOLINGO, ACT/SAT)
Ďalšie dôležité informácie
Uchádzači musia mať k termínu nástupu na pobyt 21 rokov.
Uchádzači musia preukázať výborné akademické výsledky, dobrú znalosť anglického jazyka, vodcovské schopnosti a skúsenosti, záujem o americkú trhovú ekonomiku a kultúru a plány na uplatnenie získaných skúseností a vedomostí v akademickej a profesionálnej  kariére po návrate na Slovensko.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na virtuálny pohovor s výberovou komisiou, ktorý sa uskutoční v polovici marca. 

Informácie o štipendiu a podkladových materiáloch.
Administrátor programu
Štipendium administruje: Office of Admissions, University Of Nebraska - Lincoln
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.