SAIA, n.o.

Platené prekladateľské a administratívne stáže Blue Book v Európskej komisiiDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Belgicko
Luxembursko
Študijný/vedný odbor
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
iné
Kategória podpory
iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, iné
Trvanie
5 mesiacov
Zdroj financovania
Európska komisia
Kvóta
zavisí od možností programu
Poskytovaná podpora
- mesačné štipendium vo výške 1 220,78 €
- preplatenie cestovných, vízových a medicínskych nákladov spojených s prihláškou na stáž
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla v januári a auguste
Podávanie žiadosti
Oprávnený uchádzač musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- musí byť absolventom 3-ročného vysokoškolského štúdia ukončeného získaním titulu Bakalár alebo jeho ekvivalentu
- nesmie mať spolu viac ako 6 týždňov pracovných skúsenosti z ktorejkoľvek z inštitúcii, orgánov, agentúr alebo delegácii Európskej únie, s členmi Európskeho parlamentu alebo generálnymi advokátmi Európskeho súdneho dvoru
- musí mať veľmi dobrú znalosť jazykov:

  • pre administratívnu stáž: znalosť 2 úradných jazykov EÚ zodpovedajúca úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, z ktorých jeden musí byť procedurálnym jazykom (angličtina / francúzština / nemčina)
  • pre prekladateľskú stáž: schopnosť prekladať do cieľového jazyka (spravidla materinský jazyk) z 2 úradných jazykov EÚ (jeden z jazykov musí byť zároveň pracovným jazykom EÚ, druhý môže byť ktorýkoľvek z oficiálnych jazykov EÚ, na minimálnej úrovni B2)

Pre podanie prihlášky je potrebná registrácia na stránke EK: https://ec.europa.eu/stages/online/login


Uzávierka pre stáže marec–júl:
30 august 12:00 CET

Uzávierka pre stáže v október–február:
31 január 12:00 CET

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Bližšie podrobnosti a podmienky prihlasovania sú dostupné na oficiálnej stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/stages/node_en
Ďalšie dôležité informácie
V ponuke sú 2 typy platenej stáže:
  • administratívna
  • prekladateľská

Stáž sa realizuje v rámci zariadení Európskej komisie v Bruseli alebo Luxemburgu. Stáže prebiehajú v dvoch turnusoch: marec–júl alebo október–február.
Stážista pracuje 40 hodín týždenne a má nárok na 2 dni voľna za odpracovaný mesiac.
Ubytovanie počas stáže je v plnej réžii štipendistu.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Európska komisia
Traineeships Office
https://ec.europa.eu/stages/contact-us_en
Priebeh výberu
Výberové konanie pre marcový termín (stáž prebieha v mesiacoch marec – júl)

- podávanie prihlášok: júl – august predchádzajúceho kalendárneho roka
- pred-výber prihlášok: september – október
- formálna kontrola podaných prihlášok: november
- oslovenie uchádzačov: december – január 

Výberové konanie pre októbrový termín (stáž prebieha v mesiacoch október – február)

- podávanie prihlášok: január
- pred-výber prihlášok: február – marec
- formálna kontrola podaných prihlášok: apríl – máj
- oslovenie uchádzačov: jún – september 
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.