SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na pobyty pre VŠ učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 - 3 mesiace)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
UMENIE
Architektúra a urbanizmus
Priestorové plánovanie
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy
Trvanie
1 - 3 mesiace
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
2 000 – 2 150 EUR/mesiac
+ príspevok na cestovné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november, 2. máj
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí prostredníctvom príslušnej ponuky (Arbeitsaufenthalte für Hochschullehrer - künstlerische Fächer und Architektur / Study Visits for Academics - Artists and Architects), ktorú si je potrebné na webstránke vyhľadať. Následne na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" je možné vytvoriť si on-line žiadosť o štipendium"Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.
Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:


 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • podrobný plán odborného programu pobytu (maximálne 10 strán),
 • časový plán, názvy inštitúcií a mená osôb, ktoré uchádzač plánuje navštíviť,
 • pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa, v ktorom vyjadrí súhlas s plánovaným odborným zámerom uchádzača.

Poznámky k podkladovým materiálom:

Ďalšie dôležité informácie
 • Aktuálna informácia!

  Podávanie žiadostí o výskumné a umelecké štipendiá DAAD s uzávierkou 2.5.2022 je na základe aktuálnej informácie z DAAD pozastavené do odvolania. O opätovnom spustení výzvy budeme informovať na našej webstránke. 


  Štipendijný pobyt je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách v Nemecku. Štipendijný pobyt je možné realizovať aj na viacerých hostiteľských inštitúciách.
 • O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia z odborov
  • architektúra (vnútorná architektúra, krajinná architektúra, územné plánovanie, regionálne plánovanie, krajinné plánovanie a ochrana pamiatok),
  • hudba,
  • výtvarné umenie, film, dizajn, vizuálna komunikácia a
  • divadelné umenie (herectvo, réžia, muzikál, tanec, performance studies a choreografia).
 • Štipendium nie je možné predĺžiť.
 • Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

Uzávierka je dvakrát ročne:
15. november - začiatok pobytu v období od 1. júna (nasledujúceho roka) do 30. novembra (nasledujúceho roka)
2. máj - začiatok pobytu v období od 1. decembra do 31. mája (nasledujúceho roka)

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady preuchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738

kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov nemeckou komisiou.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.