SAIA, n.o.

AUSTRÁLIA - štipendiá austrálskej vlády Destination AustraliaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Austrália
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, iné
Trvanie
celé (riadne) štúdium
Zdroj financovania
Austálska vláda
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
15 000 AUD/rok pre študentov prijatých na oprávnenú inštitúciu terciárneho vzdelávania.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
v druhej polovici roka
Podávanie žiadosti
Proces uchádzania sa o štipendium bude riadiť podľa vlastných pravidiel oprávnená inštitúcia sídliaca v tzv. regionálnej Austrálii.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Formulár žiadosti bude k dispozícii na stránkach oprávnených inštitúcií alebo ich súčastí so sídlom v tzv. regionálnej Austrálii.
Ďalšie dôležité informácie
Štipendium bude poskytované pre tieto stupne štúdia: Certificat IV, Accredited Diploma, Advences Diploma alebo Associated Degree, Bachelor Digree, Bachelors Honours Degree, Graduate Certificate alebo Graduate Degree, Masters a Doctoral Degree. Regionálna Austrália bude definovaná Austrálskym štatistického úradu, kde si môžu uchádzači overiť, či sídlo vzdelávacej inštitúcie alebo jej súčasti patrí do vymedzenej oblasti (https://www.nationalmap.gov.au/


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Viac informácii o administrátorovi programu a programe Destination Australia.   

Priebeh výberu
Výber uchádzačov administruje vzdelávacia inštitúcia. Zoznam úspešných inštitúcii v roku 2021.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.