SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 - 3 mesiace)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 - 3 mesiace
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
2 000 – 2 150 EUR/mesiac
+ príspevok na cestovné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november, 2. máj
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí prostredníctvom príslušnej ponuky (Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler / Research Stays for University Academics and Scientists), ktorú si je potrebné na webstránke vyhľadať. Následne na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" je možné vytvoriť si on-line žiadosť o štipendium"Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany),
 • zoznam publikácií (článkov) uchádzača, ktoré sú relevantné k plánovanému pobytu v Nemecku (maximálne 3 strany),
 • podrobný plán odborného programu pobytu, výskumný zámer (maximálne 10 strán),
 • časový plán, názvy inštitúcií a mená osôb, ktoré uchádzač plánuje navštíviť,
 • pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa/vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií.


Poznámky k podkladovým materiálom:

Ďalšie dôležité informácie
 • Aktuálna informácia!

  Podávanie žiadostí o výskumné a umelecké štipendiá DAAD s uzávierkou 2.5.2022 je na základe aktuálnej informácie z DAAD pozastavené do odvolania. O opätovnom spustení výzvy budeme informovať na našej webstránke. 

 • Výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku. Štipendijný pobyt je možné realizovať aj na viacerých hostiteľských inštitúciách.

 • O štipendium na výskumný pobyt sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí pôsobia na vysokých školách alebo výskumných ústavoch na Slovensku. Uchádzači o štipendium by mali mať udelený titul PhD..
 • Štipendium nie je možné predĺžiť.
 • Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.
 • Vyhľadávanie výskumných inštitútov v Nemecku podľa odborov je možné na https://www.gerit.org a www.research-in-germany.org.
 • Štipendium nie je možné udeliť na prednáškové pobyty, resp. účasť na konferenciách.

Uzávierka je dvakrát ročne:
15. november - začiatok pobytu v období od 1. júna (nasledujúceho roka) do 30. novembra (nasledujúceho roka)
2. máj - začiatok pobytu v období od 1. decembra do 31. mája (nasledujúceho roka)


Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady preuchádzačov  sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

Videozáznam: Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738

kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov nemeckou komisiou.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.

Kritériá pre výber uchádzačov:

 • vedecké výsledky ako aj publikačná činnosť za posledné obdobie zdokumentované v životopise a v publikačnej činnosti,
 • presvedčivý a dobre pripravený výskumný zámer.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.