SAIA, n.o.

HONGKONG - štipendium na Lingnan UniversityDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Čína
Študijný/vedný odbor
Filozofické vedy, etika a teologické vedy
História
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Typ podpory
iné
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
4 roky
Zdroj financovania
Lingnan University
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
-  celé štipendium, pre vynikajúcich (non-local)* študentov, ktoré pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom a životnými nákladmi
-  štipendium na školné
-  polovičné štipendium na školné
 
* Non-local študenti sú osoby, ktoré vstúpia na územie Hong Kongu za účelom štúdia s vízami/ povolením na vstup do krajiny vydanými riaditeľom Imigračného úradu Hong Kongskej zvláštnej adminitratívnej oblasti.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla v decembri a v aprili
Podávanie žiadosti
Bližšie informácie: http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Študenti, ktorí sú oprávnení uchádzať sa o štipendium:

-  titul alebo certifikát získaný na uznávanej univerzite/vysokoškolskej inštitúcii
-  diplom International Baccalaureate
-  maturitné vysvedčenie + minimum dosiahnutých bodov 1650 v rámci testu SAT I
-  úspešné ukončenie prvého ročníka na prvom stupni univerzity alebo vysokoškolskej inštitúcie 
-  študijné výsledky z Hong Kong Advanced Level ALEBO porovnateľné študijné výsledky, ktoré bude univerzita posudzovať individuálne
Ďalšie dôležité informácie
Lingnan Univerzita je jedinou univerzitou humanitných vied v tejto oblasti, ktorá ponúka študijné programy v humanitných vedách, obchode a sociálnych vedách na 1., 2. stupni vysokoškolského stupňa až po doktorandské štúdium.
Administrátor programu

Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte:
tel: (852) 2616 8750; e-mail: ugadm@LN.edu.hk
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.