SAIA, n.o.

JAPONSKO - štipendium pre študentov japonológie MONBUKAGAKUSHODomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Japonsko
Študijný/vedný odbor
Orientálne jazyky a literatúry
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
1 rok
Zdroj financovania
Japonská vláda MONBUKAGAKUSHO
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora
Štipendistom bude poskytnutá podpora:
  • 117 000 jenov/mesačne
  • spiatočná letenka v ekonomickej triede
  • školné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla v januári
Podávanie žiadosti

Preštudujte si podrobne smernice a doručte všetky potrebné dokumenty na Veľvyslanectvo Japonska v SR poštou alebo osobne do dátumu uzávierky.

Poznámka: Podané prihlášky sa uchádzačom nevracajú.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie dôležité informácie

Podmienky štipendia majú informatívny charakter, budú aktualizované ihneď ako dostaneme aktuálne informácie z Veľvyslanectva Japonska SR.

Základné podmienky:

- občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)

- vek 18 – 29 rokov

- uchádzač o štipendium musí byť pri nástupe na japonskú univerzitu študentom na škole, alebo fakulte v odbore japonský jazyk, alebo japonská kultúra (hlavný odbor štúdia) mimo územia Japonska a po návrate musí v štúdiu odboru pokračovať

- veľmi dobrá znalosť japončiny

- dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (uchádzač nesmie byť nositeľom infekčných chorôb)


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

PhDr. Zuzana Ondrejková Želinská

Kultúrna sekcia

Veľvyslanectvo Japonska v SR

Hlavné nám. 2

813 27 Bratislava 1

 

Tel.:       02-5980-0101, 100

Fax:       02-5443-3680

E-mail:   culture@bv.mofa.go.jp 

                 

Priebeh výberu
Viac informácií nájdete na stránke japonského veľvyslanectva: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000126.html
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.