SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 - 3 mesiace)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné
Trvanie
1 - 3 mesiace
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
2 000 – 2 150 EUR/mesiac
+ príspevok na cestovné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november, 30. apríl
Podávanie žiadosti
Pozor zmena: Od akademického roka 2018/2019 sa žiadosti o štipendium DAAD v tejto kategórii podávajú výlučne on-line na nemeckej stránke www.funding-guide.de


Formulár žiadosti a podkladové materiály
K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:
  • on-line formulár DAAD
  • štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany)
  • zoznam publikácií (článkov) uchádzača, ktoré sú relevantné k plánovanému pobytu v Nemecku (maximálne 3 strany)
  • podrobný plán odborného programu pobytu, výskumný zámer (maximálne 10 strán)
  • časový plán, názvy inštitúcií a mená osôb, ktoré uchádzač plánuje navštíviť
  • pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa/vedeckého pracovníka, v ktorom vyjadrí súhlas s plánovaným výskumným zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na prijímajúcej inštitúcií
Ďalšie dôležité informácie

O štipendium sa môžu uchádzať bývalí štipendisti DAAD najmenej po troch rokoch od absolvovania 6-mesačného štipendijného pobytu v Nemecku (vrátane štipendistov, ktorí absolvovali minimálne ročný študijný pobyt na univerzitách a vysokých školách v bývalej NDR).

Štipendijný pobyt je možné absolovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku.

O štipendium sa môžu uchádzať aj štipendisti, ktorí nepôsobia vo výskumnej oblasti. Predpokladom je, že ich pracovný zámer bude mať trvalý dopad na ich profesionálnu kariéru, prinesie sprievodné výsledky ako napr. plánované publikácie a/alebo posilnenie spolupráce s Nemeckom. Takýto pobyt môže byť absolvovaný na inštitúcii z oblasti správy, kultúry, médií a hospodárstva.

Štipendijný pobyt je možné realizovať aj na viacerých hostiteľských inštitúciách.

Štipendium je možné získať opätovne najskôr po troch rokoch.

Štipendium nie je možné predĺžiť.

Na nemeckej stránke www.funding-guide.de je potrebné nájsť si najprv danú ponuku a tam kliknúť na "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" a potom nižšie na "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Všetky podkladové materiály je potrebné nahrať v PDF-formáte!

Uzávierka je dvakrát ročne:
15. november - začiatok pobytu v období 1. 6. 2019 - 30. 11. 2019
30. apríl - začiatok pobytu v období 1. 12. 2019 - 31. 5. 2020

Informácie o programe sa nachádzajú aj na www.daad.de.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738
kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov nemeckou komisiou.
O konečnom rozhodnutí o udelení, resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Často kladené otázkyFAQ_2019.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.