SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazykaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
3 - 4 týždne
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
max. 31 štipendijných miest
Poskytovaná podpora
štipendium 950 EUR
+ príspevok na cestovné

Poznámka: Štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové náklady, v závislosti od výšky poplatku za kurz.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. december
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium s požadovanými podkladovými materiálmi sa predkladá v papierovej a elektronickej forme. Zasiela sa poštou na adresu SAIA v Bratislave (platí dátum poštovej pečiatky) alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Elektronický formulár sa zasiela on-line na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Kliknutím na tlačidlo "Podaj žiadosť..." a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Pozor zmena: Od akademického roka 2015/2016 sa žiadosti o štipendium DAAD v tejto kategórii tiež podávajú aj on-line na nemeckej stránke https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/! Žiadosť je teda potrebné vyplniť a podať (spolu so všetkými požadovanými prílohami) on-line na www.saia.skhttps://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/ a zároveň odoslať poštou na adresu SAIA v Bratislave/odovzdať osobne do termínu uzávierky (platí dátum poštovej pečiatky) na niektorom z pracovísk SAIA.Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti (v oboch systémoch) je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom jazyku:
 • štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)
 • podrobná motivácia pre účasť na letnom kurze (s odôvodnením výberu daných kurzov) - približne 500 - 800 slov
 • výpis absolvovaných skúšok z posledných dvoch ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia (známok) + vlastný preklad; akceptujú sa aj dokumenty v anglickom jazyku; študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia prikladajú len výsledky za 1. ročník
 • maturitné vysvedčenie (kópia + vlastný preklad); akceptuje sa aj dokument v anglickom jazyku (predkladajú študenti bakalárskeho štúdia)
 • bakalársky diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (kópia + vlastný preklad); akceptujú sa aj dokumenty v anglickom jazyku (predkladajú študenti magisterského štúdia)
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača vydaný lektorom DAAD (OnSET-Deutsch), ktorý pôsobí na slovenskej vysokej škole alebo jazykový certifikát TestDaF, Goethe Sprachzertifikate, telc Deutsch, DSH, DSD a ÖSD-Zertifikat; certifikáty s úrovňou A2 a B1 nesmú byť staršie ako jeden rok
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi a pracovných skúsenostiach, absolvovaných súťažiach a iných aktivitách)

Po odoslaní žiadosti v on-line systémoch je potrebné doručiť do SAIA, n. o., nasledujúce materiály v nemeckom jazyku (1 sada) - do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky:
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v slovenskom elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, formulár sa vypĺňa v slovenčine)
 • formulár žiadosti ("Bewerbungszusammenfassung"), ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/, resp. priama linka: tu (formulár sa vypĺňa v nemeckom jazyku; potrebné je vytlačiť ho spolu so všetkými nahratými prílohami)

 
Ďalšie dôležité informácie

 • o štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl, ktorí majú ukončené minimálne dva semestre bakalárskeho štúdia (v čase nástupu na štipendijný pobyt je teda nutné mať ukončený minimálne druhý ročník bakalárskeho štúdia)
 • o štipendium sa nemôžu uchádzať absolventi 2. stupňa VŠ štúdia a doktorandi 
 • v čase štipendijného pobytu musia byť štipendisti zapísaní ako študenti bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho štúdia na domácej VŠ 
 • znalosť nemeckého jazyka min. na úrovni A2 spoločného európskeho referenčného rámca
 • štipendium je možné získať opätovne najskôr po troch rokoch
 • štipendium nie je možné predĺžiť
 • jazykové kurzy prebiehajú výlučne v nemeckom jazyku

Na nemeckej stránke https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/ je potrebné nájsť si najprv danú ponuku a tam kliknúť na "Bewerbung einreichen" (priama linka: tu) a potom nižšie na "Zum Bewerbungsportal". Všetky podkladové materiály je potrebné nahrať v PDF-formáte! Dokumenty nesmú byť uzamknuté!

Upozornenie:
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími informáciami o kurze nájdete na www.daad.de/hsk-kursliste. Pri kurze musí byť napísané "Scholarships available" - iba na tieto kurzy je možné získať DAAD-štipendium. Štipendium je možné získať na všeobecný jazykový kurz (Sprachkurs) alebo kurz odbornej nemčiny (Fachkurs).

V DAAD formulári je potrebné uviesť preferencie 3 vybraných kurzov (tri rôzne kurzy; potrebné je uviesť tri kurzy - nie menej!). Pri definitívnom prideľovaní kurzov DAAD prihliada na uvedené preferencie, no keďže kapacita kurzov je obmedzená, vyhradzuje si právo na konečné určenie kurzu. Po odoslaní žiadosti o štipendium nie je možné zmeniť vybrané kurzy. Prosím, presvedčte sa, že Vami vybrané kurzy sa nachádzajú na zozname kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD.

V prípade schválenia žiadosti a po obdržaní informácií z nemeckej strany je potrebné čo najskôr reagovať a zaslať vyplnené potrebné dokumenty do stanoveného termínu, resp. do 14 dní od odoslania informácie o schválení. Do nemeckého systému je potrebné nahrať "Annahmeerklärung" a podpísané "Einwilligungserklärung". Informácia o získaní štipendia Vám môže prísť aj do priečinka s nevyžiadanou poštou (spam), preto si prosím tento priečinok pravidelne kontrolujte.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bratislave.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca marca.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Často kladené otázky1_FAQs.pdfStiahnuť
Zoznam lektorov DAAD 2019/2020Zoznam lektorov DAAD 2019.docxStiahnuť
Termíny testovania onSETOnSET-Termine_2019.pdfStiahnuť
Termíny testovania onSET - Banská BystricaOnSET - Banská Bystrica - Termine.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.