SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazykaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
3 - 4 týždne
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
max. 31 štipendijných miest
Poskytovaná podpora
štipendium 950 EUR
+ príplatok na cestovné 250 EUR

Poznámka: Štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové náklady, v závislosti od výšky poplatku za kurz.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
01.12.2018 23:59
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium s požadovanými podkladovými materiálmi sa predkladá v papierovej a elektronickej forme. Zasiela sa poštou na adresu SAIA v Bratislave (platí dátum poštovej pečiatky) alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Elektronický formulár sa zasiela on-line na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Kliknutím na tlačidlo "Podaj žiadosť..." a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Pozor zmena: Od akademického roka 2015/2016 sa žiadosti o štipendium DAAD v tejto kategórii tiež podávajú aj on-line na nemeckej stránke https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/! Žiadosť je teda potrebné vyplniť a podať (spolu so všetkými požadovanými prílohami) on-line na www.saia.skhttps://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/ a zároveň odoslať poštou na adresu SAIA v Bratislave/odovzdať osobne do termínu uzávierky (platí dátum poštovej pečiatky) na niektorom z pracovísk SAIA.Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti (v nemeckom systéme) je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom jazyku:
 • štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)
 • podrobná motivácia pre účasť na letnom kurze (s odôvodnením výberu daných kurzov) - približne 500 - 800 slov
 • výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia (známok) + vlastný preklad; akceptujú sa aj dokumenty v anglickom jazyku
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (kópia + vlastný preklad); akceptujú sa aj dokumenty v anglickom jazyku
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača vydaný lektorom DAAD (On-DaF), ktorý pôsobí na slovenskej vysokej škole alebo jazykový certifikát TestDaF, Goethe Sprachzertifikate, Telc Deutsch, DSH a DSD; certifikáty s úrovňou A2 a B1 nesmú byť staršie ako jeden rok

Po odoslaní žiadosti v on-line systémoch je potrebné doručiť do SAIA, n. o., nasledujúce materiály v nemeckom jazyku (1 sada) - do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky:
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v slovenskom elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, formulár sa vypĺňa v slovenčine)
 • formulár žiadosti ("Bewerbungszusammenfassung"), ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/, resp. priama linka: tu (formulár sa vypĺňa v nemeckom jazyku; potrebné je vytlačiť ho spolu so všetkými nahratými prílohami)
 • odporúčanie aktuálneho dátumu od vysokoškolského učiteľa - min. s akademickým titulom PhD. - formulár je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému - s pečiatkou školy a podpisom - v nemeckom, resp. anglickom jazyku, odporúčanie sa odovzdáva v uzavretej obálke

 
Ďalšie dôležité informácie

 • o štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl, ktorí majú ukončené minimálne dva semestre bakalárskeho štúdia (v čase nástupu na štipendijný pobyt je teda nutné mať ukončený minimálne druhý ročník bakalárskeho štúdia)
 • môžu byť uprednostnení uchádzači, ktorí ešte neabsolvovali dlhší študijný pobyt v nemecky hovoriacej krajine
 • o štipendium sa nemôžu uchádzať absolventi 2. stupňa VŠ štúdia, doktorandi a študenti posledného ročníka – v čase štipendijného pobytu musia byť štipendisti zapísaní ako študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia na domácej VŠ (v prípade študentov posledného ročníka bakalárskeho stupňa je potrebné predložiť potvrdenie z VŠ, že magisterské štúdium nadväzuje bezprostredne na bakalárske štúdium)
 • znalosť nemeckého jazyka min. na úrovni A2 spoločného európskeho referenčného rámca
 • štipendium je určené študentom s dobrými študijnými výsledkami

Na nemeckej stránke https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/ je potrebné nájsť si najprv danú ponuku a tam kliknúť na "Bewerbung einreichen" (priama linka: tu) a potom nižšie na "Zum Bewerbungsportal". Všetky podkladové materiály je potrebné nahrať v PDF-formáte! Dokumenty nesmú byť uzamknuté!

Upozornenie:
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími informáciami o kurze nájdete na www.daad.de/hsk-kursliste. Pri kurze musí byť modrá hviezdička - iba na tieto kurzy je možné získať DAAD-štipendium.

V DAAD formulári je potrebné uviesť preferencie 3 vybraných kurzov (tri rôzne kurzy, resp. termíny konania kurzov; potrebné je uviesť tri kurzy - nie menej!). Pri definitívnom prideľovaní kurzov DAAD prihliada na uvedené preferencie, no keďže kapacita kurzov je obmedzená, vyhradzuje si právo na konečné určenie kurzu. Po odoslaní žiadosti o štipendium nie je možné zmeniť vybrané kurzy. Prosím, presvedčte sa, že Vami vybrané kurzy sa nachádzajú na zozname kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD.

V prípade schválenia žiadosti a po obdržaní informácií z nemeckej strany je potrebné čo najskôr reagovať a zaslať vyplnené potrebné dokumenty do stanoveného termínu, resp. do 14 dní od odoslania informácie o schválení. Do nemeckého systému je potrebné nahrať "Annahmeerklärung" a podpísané "Einwilligungserklärung". Informácia o získaní štipendia Vám môže prísť aj do priečinka s nevyžiadanou poštou (spam), preto si prosím tento priečinok pravidelne kontrolujte.

Informácie o programe a formuláre na stiahnutie sa nachádzajú aj na www.daad.de.

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Daniela Remenar Kirdová (daniela.kirdova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov DAAD komisiou v Bratislave.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca marca.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Často kladené otázkyFAQ_de - web.pdfStiahnuť
Zoznam lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2016.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.