SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendium DAAD na odborné exkurzie a študentské praxeDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
iné
Kategória podpory
iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy
Trvanie
7 - 12 dní (vrátane cesty)
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
50 EUR na osobu/deň
Uzávierka pre podávanie žiadostí
01.11.2022 23:59
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online na https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/
21148-stipendiendatenbank/?origin=12&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=praktika&
page=1&detail=10000016#prozess

Odborné exkurzie:
Žiadosti o finančnú podporu na odborné exkurzie podáva slovenský vysokoškolský učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú študijnú cestu pre daný študijný odbor a priloží návrh programu pre odbornú aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie z nemeckej vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu zorganizuje a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám.

Študentské praxe:
Žiadosti o finančnú podporu na študentské praxe podáva nemecký partner priamo na adresu DAAD v Bonne.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
1. formulár žiadosti
2. rozpočet
3. zoznam účastníkov
4. odôvodnenie a popis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.)
5. časový plán
6. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ


Ďalšie dôležité informácie
Odborné exkurzie:
Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú (odborná časť), prehĺbenie kontaktov medzi vysokými školami, ako aj oboznámenie sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie. Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený minimálne prvý semester vysokoškolského štúdia. Po dohode s DAAD je možné podporiť aj účasť doktorandov. 
Študentské praxe:
Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku, prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné kurzy, semináre, workshopy. Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských študentov v celkovom počte do 15 osôb pod vedením vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený minimálne prvý semester vysokoškolského štúdia.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Referat P42 - Mobilitäts- und Betreuungsprogramme
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

Kontaktná osoba:
Julia Schrey
tel: 0228 882 516
schrey@daad.de
Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2022.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.