SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školáchDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
1 rok (s možnosťou predĺženia)
Zdroj financovania
Bavorské ministerstvo vedy, výskumu a kultúry
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
735 EUR/mesiac (v určitých prípadoch je možné požiadať o príplatok na rodinu vo výške 160 EUR/mesiac)
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. december
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva výlučne v papierovej forme a posiela sa spolu so všetkými prílohami na adresu:
BAYHOST
Universitätsstr. 31
93053 Regensburg
Deutschland
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované podkladové materiály:
 • online-formulár, ktorý nájdete na http://www.bayhost.de
 • motivačný list
 • doklad o jazykových znalostiach uchádzača
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (overená kópia + overený preklad - v nemeckom alebo anglickom jazyku)
 • kópia pasu alebo občianskeho preukazu
 • akceptačný list od profesora z bavorskej vysokej školy
 • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom alebo nemeckom jazyku) s fotkou pasovej veľkosti
 • vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, ďalšom vzdelávaní, publikácie a pod)
 • uchádzači o celé doktorandské štúdium v Bavorsku prikladajú: návrh projektu (2 strany) a časový harmonogram pobytu
 • uchádzači o ročný výskumný pobyt v rámci doktorandského štúdia na domácej univerzite prikladajú: návrh projektu (2 strany), časový harmonogram pobytu a odporúčanie školiteľa
 • ak si štipendista nárokuje na príspevok na rodinu, musí predložiť rodný list dieťaťa (overená kópia + overený preklad - v nemeckom alebo anglickom jazyku)
Ďalšie dôležité informácie
 • 1. decembra musia byť žiadosti už v Bavorsku. Neskoro podané žiadosti nebudú akceptované.
 • Bavorské ministerstvo vedy, výskumu a kultúry poskytuje vysokoškolským absolventom z Bulharska, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska štipendiá na postgraduálne pobyty na vysokých školách v rámci Bavorska.
 • Štipendium je možné využiť na financovanie magisterského/postgraduálnehoštúdia alebo doktorandského štúdia. Štipendium sa udeľuje na jedenrok a je možné ho dvakrát predĺžiť (t.j. celkom na 3 roky). Zároveň je možnépodporiť aj ročné výskumné pobyty v rámci doktorandského štúdia, ktoré prebiehana Slovensku. 
 • V čase podávania žiadosti by sa mali uchádzači zdržiavať v domovskej krajine.
 • V čase nástupu na štipendijný pobyt (1. 10. 2021) nemôžu mať štipendisti viac ako 30 rokov (pi magisterskom štúdiu), resp. 35 rokov (pri doktorandskom štúdiu).
 • Uchádzači musia preukázať znalosť nemeckého jazyka. Pri programoch, ktoré budú realizované v anglickom jazyku, je potrebné zdokladovať znalosť angličtiny (min. úroveň C1 Európskeho referenčného rámca).
 • K žiadosti je potrebné priložiť diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške.
 • Cestovné náklady do Nemecka a späť si štipendisti pokrývajú sami.
 • Štipendium nie je možné poberať v kombinácii s iným štipendiom.
 • Študijné pobyty je možné absolvovať na štátnych vysokých školách a troch cirkevných vysokých školách (Katholische Universität Eichenstadt-Ingolstadt, Katholische Stiftungsfachhochschule München a Evangelische Fachhoschschule Nürnberg) v Bavorsku.
 • Na viacerých vysokých školách v Bavorsku sa platia poplatky (informujte sa priamo na vami zvolenej vysokej škole).
 • Spoplatnené študijné programy spravidla nie je možné podporiť.
Bližšie informácie: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universität Regensburg
D-93040 Regensburg
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Kontaktné osoby:
Katrin Döppe doeppe@bayhost.de

Priebeh výberu

Výber uchádzačov prebehne na základe posúdenia podkladových materiálov.
O konečnom rozhodnutí bude uchádzač informovaný v priebehu mesiaca máj.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.