SAIA, n.o.

TURECKO - celé bakalárske štúdium - štipendium Vlády Tureckej republikyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Turecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
ročný prípravný jazykový kurz tureckého jazyka + celé štúdium (4-6 rokov, v závislosti od programu)
Zdroj financovania
Vláda Tureckej republiky
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • umiestnenie na univerzitu
 • mesačné štipendium (800 TL)
 • školné poplatky
 • zdravotné poistenie
 • poplatky za ubytovanie
 • jazykový kurz tureckého jazyka pred začiatkom štúdia na univerzite v Turecku
 • letenku (nástup na štúdium a po ukončení štúdia)
Uzávierka pre podávanie žiadostí
20. február
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na webovej stránke https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované dokumenty je potrebné, po registrácii, nahrať do on-line systému na podávanie žiadostí https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/:

 • kompletne vyplnená žiadosť o štipendium (nachádza sa na www.turkiyeburslari.gov.tr)
 • kópia potvrdenia o ukončení stredoškolského štúdia alebo potvrdenie, že uchádzač/-ka študuje v poslednom ročníku stredoškolského štúdia
 • kópia pasu
 • 1x fotografia (3 x 3,5 cm)

Viac informácií na www.turkiyeburslari.gov.tr
Ďalšie dôležité informácie
Celé bakalárske štúdium:

 • Čiernomorský štipendijný program (Black Sea Scholarship Program)  všetky študijné odbory

Viac informácií nájdete na www.turkiyeburslari.gov.tr


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Administrátor programu: www.turkiyeburslari.gov.tr
Priebeh výberu
Žiadosti o štipendium musia byť podané on-line (www.turkiyeburslari.gov.tr) a následne budú ohodnotené výberovou komisiou. Súčasťou výberového procesu sú aj osobné pohovory. Tie vykonajú predstavitelia tureckej strany a uskutočnia sa s vybranými kandidátmi na Slovensku v priebehu júna/júla.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.