SAIA, n.o.

LOTYŠSKO - študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov - štipendium Vlády Lotyšskej republikyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Lotyšsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
študenti - max. 10 mesiacov, doktorandi - max. 11 mesiacov
Zdroj financovania
Vláda Lotyšskej republiky
Kvóta
30 miest (spolu pre viaceré krajiny)
Poskytovaná podpora
Štipendistom Vlády Lotyšskej republiky bude poskytnuté štipendium na pokrytie životných nákladov (ubytovanie, strava a pod.) vo výške:
 • 500 € - pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania,
 • 700 € - pre doktorandov.

Poznámka:
 • prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného,
 • štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. apríl
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa predkladá:

Viac informácií: http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/scholarships_for_studies/


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Po vyplnení prihlášky je do systému potrebné vložiť aj nasledujúce dokumenty:

 • pozývací list, v ktorom má byť uvedený aj jazyk, v ktorom bude vyučovanie prebiehať (zoznam kontaktných osôb nájdete TU). Na konkrétnu inštitúciu je potrebné zaslať: životopis, overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu (prikladajú študenti 2.stupňa VŠ a doktorandi), výpis známok (prikladajú študenti 1.stupňa VŠ);
 • životopis (Europass, s dátumom a podpisom);
 • motivačný list (s dátumom a podpisom);
 • overená kópia diplomu a dodatku k diplomu (ak je v inom ako v anglickom jazyku, je potrebný úradný preklad) - prikladajú študenti 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania a doktorandi;
 • výpis známok (ak je v inom ako v anglickom jazyku, je potrebný úradný preklad) - prikladajú študenti 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania;
 • 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov nie staršie ako 6 mesiacov v čase podávania žiadosti;
 • študijný/výskumný plán pobytu (formulár nájdete na stránke http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/);
 • certifikát o znalosti anglického alebo lotyšského jazyka (ak uchádzač nemá certifikát, je potrebné priložiť potvrdenie z fakulty);
 • kópia pasu alebo občianskeho preukazuĎalšie dôležité informácie
 • Štipendium môže uchádzač získať maximálne dvakrát.
 • Toto štipendium nie je možné poberať zároveň s iným štipendiom.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA, State Education Development Agency)

Kontaktná osoba:

Marika Pira
Senior Specialist
International Cooperation Programme Unit 
Telephone: + 371 67814331
E-mail: scholarships@viaa.gov.lv alebo marika.pira@viaa.gov.lv 
Priebeh výberu
Zoznam schválených uchádzačov bude zverejnený na stránke https://www.viaa.gov.lv/en/scholarships v júni. Všetci kandidáti budú o výsledkoch informovaní e-mailom.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
PlagátLV_state_scholarship_studies_2022.jpgStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.