SAIA, n.o.

LOTYŠSKO - letná škola - štipendium Vlády Lotyšskej republikyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Lotyšsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
letná odborná škola
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy
Trvanie
v závislosti od dĺžky letnej školy
Zdroj financovania
Vláda Lotyšskej republiky
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
Štipendijný príspevok vo výške 711 € bude prevedený na účet organizátora letnej školy, nie na účet štipendistu. Ak tento príspevok nepokryje všetky výdavky spojené s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. apríl
Podávanie žiadosti
Výzva na predkladanie žiadostí a zoznam oprávnených žiadateľov pre letné školy v roku 2022

Informácie o letných školách: https://www.viaa.gov.lv/en/summer-schools

Informácie o prihlasovaní sa na letný kurz uchádzači nájdu na stránkach inštitúcií, ktoré letné školy organizujú. Na stránkach konkrétnych inštitúcií budú poskytnuté aj podrobnosti k potrebným podkladovým materiálom. Uchádzač sa do letnej školy prihlasuje priamo cez inštitúciu, ktorá letnú školu organizuje.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované dokumenty: Detailné informácie o potrebných podkladových materiáloch nájdete na stránkach inštitúcií, ktoré letné školy organizujú. Vo všeobecnosti sú požadované tieto dokumenty: 
  • žiadosť o letnú školu 
  • životopis 
  • motivačný list 

Ďalšie dôležité informácie


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA, State Education Development Agency)

Kontaktná osoba: 

Marika Pira 

Senior Specialist 
International Cooperation Programme Unit 
Telephone: + 371 67814331
E-mail: scholarships@viaa.gov.lv alebo marika.pira@viaa.gov.lv

Priebeh výberu
Všetci kandidáti budú organizátormi informovaní o výsledkoch e-mailom. 

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.