SAIA, n.o.

FRANCÚZSKO - štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (Cotutelle de thèse)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Francúzsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Ekonomické vedy a obchod
Sociálne vedy
Právne vedy
Politické vedy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
3 roky: striedavo 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku
Zdroj financovania
Štipendium francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora

 - mesačné štipendium vo výške 767 €, z ktorého sištipendista hradí ubytovanie, stravu a doplnkové zdravotné poistenie tzv.Mutuelle
 - základné zdravotné poistenie (Sécurité sociale) počas pobytu je zdarma
 - bezplatné zápisné na univerzitách
Pozn.: školné na súkromných univerzitách môže byť uhradené v prípade, ak to výberová komisia odsúhlasí, nie je to automatické.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
28. február 2018
Podávanie žiadosti
Žiadosti o štipendium treba adresovať s kompletnou dokumentáciou poštou alebo osobne na adresu pani Martiny Saganovej z Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Formulár žiadosti je prístupný na stiahnutie na stránke Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva TU.

V žiadosti sú spresnené aj nasledovné požadované podkladové materiály:
  • kópie všetkých obdržaných diplomov
  • kópie výpisov známok za absolvované štúdium (za 2 posledné roky)
  • pozývací list z prijímajúcej francúzskej inštitúcie
  • životopis v slovenskom jazyku.
Každý uchádzač musí k žiadosti o štipendium pripojiť list od oboch vedúcich doktorandskej práce, v ktorom sa zaväzujú viesť doktoranda počas troch rokov.

1. poznámka k pozývaciemu listu: Záujemca o štipendium na doktorát pod dvojitým vedením si musí sám vybrať miesto svojho pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty na získanie pozývacieho listu. Študenti môžu využiť rady a pomoc svojich slovenských učiteľov alebo  oddelenia medzinárodných vzťahov svojej univerzity.

2. poznámka k znalosti francúzštiny: Záujemcovia o štipendium na doktorát pod dvojitým vedením nemusia ovládať francúzsky jazyk, ako to vedúci doktorátu akceptuje. V takomto prípade prebieha výberové konanie v anglickom jazyku.
Ďalšie dôležité informácie
Štipendiá na doktorát v "co-tutelle", sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Doktorát prebieha pod spoločným vedením francúzskeho a slovenského vedúceho doktorandskej práce.

Dĺžka pobytu je striedavo 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov. V priebehu týchto troch šesťmesačných pobytov vo Francúzsku bude doktorand poberať štipendium francúzskej vlády.

Po udelení štipendia sa musí podpísať "Dohoda o doktoráte pod dvojitým vedením", ktorá bude upravovať všetky podmienky prípravy doktorátu, uznanie diplomu a titulu v oboch krajinách.
Administrátor programu
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
Oddelenie pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu
Sedlárska 7
812 83 Bratislava

Kontakt: Martina Saganová
E-mail: Martina.Saganova@diplomatie.gouv.fr
Tel.: 02/59 34 77 41


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výberové konanie sa uskutoční v mesiacoch marec/apríl roku, v ktorom uchádzač podáva žiadosť.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
ŽiadosťDossier-de-candidature.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.