SAIA, n.o.

ČESKO - letný kurz v oblasti politickej ekonómie - The American Institute on Political and Economic Systems (AIPES)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Študijný/vedný odbor
Ekonomické vedy a obchod
Politické vedy
Typ podpory
štipendium, iné
Kategória podpory
letná odborná škola
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
7. júl – 31. júl 2018
Zdroj financovania
The Fund for American Studies (TFAS)
Kvóta
Pohyblivá od počtu prihlásených slovenských študentov (3-8)
Poskytovaná podpora
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (AIPES) je akademický program založený Fondom pre americké štúdiá (TFAS). Tento akademický program je vytvorený za účelom poskytnutia možnosti preskúmať politické, ekonomické a kultúrne otázky sveta v demokratických podmienkach. AIPES spája diverzitu a kultúru ako svoje základné princípy pre vzdelávanie budúcich lídrov. Letný kurz sa koná v anglickom jazyku v Prahe.

Náklady na program sú pre študenta vo výške 3 750 €, avšak veľa účastníkov získava významné štipendium prostredníctvom Fondu pre americké štúdiá. Všetci študenti musia zaplatiť najmenej 700 € z celkovej ceny programu. Študenti sú povzbudzovaní nájsť si aj iné možnosti dofinancovania programových poplatkov a cestovných výdajov, ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom neziskových organizácií či vládnych zdrojov.

Programové poplatky zahŕňajú zápisné, 2 jedlá denne (pokiaľ nie je určené inak), ubytovanie, študijné materiály a špeciálne podujatia. Študenti si musia uhradiť svoje cestovné náklady, jedlá a iné osobné výdavky.


Bližšie informácie o poplatkoch a ďalších možnostiach získania štipendia nájdu záujemcovia TU.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla 1. januára a 1. mája
Podávanie žiadosti
Každý uchádzač musí odoslať svoju on-line prihlášku a zvyšné požadované materiály prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému Apply Yourself, e-mailu alebo faxu do termínu uzávierky.

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Okrem vyplnenej elektronickej prihlášky musia uchádzači zaslať nasledovné požadované dokumenty/splniť požiadavky:
  • 1 odporúčací list
  • životopis
  • motivácia
  • analytická esej (500 - 1000 slov)
  • telefonický pohovor
Špecifikácie požiadaviek je možné nájsť TU.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete priamo kontaktovať riaditeľa programu AIPES pána Matta Kwasiborského na e-mailovej adrese mkwasiborski@TFAS.org.

Všetky dokumenty zasielajú uchádzači na adresu:
 
American Institute on Political and Economic Systems
The Fund for American Studies
1706 New Hampshire Ave, NW
Washington, DC 20009 USA


Tel: 001-202-986-0384
Fax: 001-202-315-3880

Pre všeobecné informácie o programoch TFASkontaktujte:
Email: international@tfas.org
Ďalšie dôležité informácie
The American Institute on Political and Economic Systems (AIPES)

Každý rok sa takmer 120 študentov zo Severnej Ameriky, Európy, Blízkeho Východu, Severnej Afriky a Centrálnej Ázia zaoberá dôležitými otázkami politickej filozofie, politickej ekonómie a manažmentu konfliktov.

Kurzy sú akreditované Karlovou univerzitou. Pestrý program obsahuje aj rôzne prednášky a panelové diskusie s predstaviteľmi akademickej sféry a z oblasti diplomacie a biznisiu.

Súčasťou programu sú exkurzie a rôzne spoločenské a kultúrne eventy.

Administrátor programu
The American Institute on Political and Economic Systems
Priebeh výberu
Rozhodnutia o výbere uchádzačov sú prijímané postupne - prihlášky sú posudzované priebežne po ich doručení. Prihlášky obdržané do skorého termínu prihlasovania - 31. januára, budú uprednostnené pri rozhodnutiach o prijatí a štipendiu. Kvôli postupnému prijímaniu prihlášok, je možné, že prihlasovanie pre študentov jednej krajiny môže byť uzavreté už pred posledným termínom uzávierky.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.