SAIA, n.o.

AUSTRÁLIA - Australia awards - štipendijné pobyty na študijné, výskumné pobyty a praxDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Austrália
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, riadne (celé) štúdium, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, výskumný pracovník, iné
Trvanie
podľa programu
Zdroj financovania
vládne štipendiá
Kvóta
Poskytovaná podpora
podľa programu
Uzávierka pre podávanie žiadostí
koncom júna
Podávanie žiadosti


Žiadosti sa podávajú: https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/applications/pages/applications.aspx

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie dôležité informácie
O vládne štipendiá sa môžete uchádzať v kategóriach:
 • Endeavour Postgraduate Scholarship - štipendiá na celé magisterské (maximálne 2 roky) alebo doktorandské (maximálne 4 roky) štúdium 
 • Endeavour Research Fellowship - štipendiá na krátkodobý výskumný pobyt počas magisterského alebo doktorandského štúdia, v dĺžke 4 - 6 mesiacov
 • Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship - štipendiá podporujúce odborné vzdelávanie v akejkoľvek oblasti, v maximálnej dĺžke 1 - 2,5 roka
 • Endeavour Executive Fellowship - profesionálne pracovné pobyty v oblasti budovania kapacít a zručností, v dĺžke 1 - 4 mesiace, môže ísť napríklad o manažérske školenia, mentorovanie, návštevu konferencie a krátkych kurzov

  Bližšie informácie: https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
  Administrátor programu
  Štipendiá Australia awards poskytuje zahraničným uchádzačom austrálska vláda.

  Bližšie informácie o štipendijných ponukách nájdete na https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx

  V prípade záujmu o austrálske štipendium odporúčame prečítať si "často kladené otázky" na https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/faq/pages/faq.aspx

  V prípade akýchkoľvek nejasností prosím kontaktujte administrátora programu: endeavour@education.gov.au
  Priebeh výberu
  Prílohy
  K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.