SAIA, n.o.

AUSTRÁLIA - Australia awards - štipendijné pobyty na študijné, výskumné pobyty a prax



Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Austrália
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, riadne (celé) štúdium, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, výskumný pracovník, iné
Trvanie
podľa programu
Zdroj financovania
vládne štipendiá
Kvóta
podľa kvality žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
podľa programu
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. november
Podávanie žiadosti


Žiadosti sa podávajú cez portál internationaleducation.gov.au

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Vzor formulára o štipendium austrálskej vlády.

Sprievodca pre uchádzačov o štipendium k dispozícii TU
Ďalšie dôležité informácie
O vládne štipendiá sa môžete uchádzať v kategóriach:
 • Endeavour Postgraduate Scholarship - štipendiá na celé magisterské (maximálne 2 roky) alebo doktorandské (maximálne 4 roky) štúdium 
 • Endeavour Research Fellowship - štipendiá na krátkodobý výskumný pobyt počas magisterského alebo doktorandského štúdia, v dĺžke 4 - 6 mesiacov
 • Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship - štipendiá podporujúce odborné vzdelávanie v akejkoľvek oblasti, v maximálnej dĺžke 1 - 2,5 roka
 • Endeavour Executive Fellowship - profesionálne pracovné pobyty v oblasti budovania kapacít a zručností, v dĺžke 1 - 4 mesiace, môže ísť napríklad o manažérske školenia, mentorovanie, návštevu konferencie a krátkych kurzov

  Bližšie informácie TU:

  Odporúčame prečítať si aj  "často kladené otázky" 


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  Štipendiá Australia awards poskytuje zahraničným uchádzačom austrálska vláda.

  V prípade akýchkoľvek nejasností prosím kontaktujte administrátora programu: endeavour@education.gov.au
  Priebeh výberu
  Výber uchádzačov, ktorý prebieha na základe podkladových materiálov, realizuje výhradne austrálska strana.
  Prílohy
  K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.