SAIA, n.o.

TAIWAN - štipendiá Ministerstva školstva na Taiwane na celé bakalárske štúdiumDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Taiwan
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
maximálne 4 roky
Zdroj financovania
Ministerstvo školstva na Taiwane
Kvóta
3 miesta
Poskytovaná podpora
Mesačné štipendium je 15,000$ NT.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla v marci
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium spolu s podkladovými materiálmi je potrebné zaslať do 31. marca do Taipeiskej reprezentačnej kancelárie na adresu:

Taipei Representative Office
Mostová 2,
811 02 Bratislava - Staré Mesto

Webová stránka: http://www.roc-taiwan.org/sk_en/

Dôležité: Radi by sme upozornili uchádzačov, že údaje uvedené v tejto štipendijnej ponuke majú informatívny charakter, ihneď ako dostaneme aktuálne informácie ohľadom tejto štipendijnej ponuky, budú zverejnené na našej webovej stránke.

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Formulár žiadosti a potrebené podkladové materiály nájdete nižšie na nasej stránke, ale aj na stránke Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave na stránke: http://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1010.html
Ďalšie dôležité informácie

Taipeiská reprezentačná kancelária v Bratislave, odporúča schváleným štipendistom pred štúdiom absolvovať ročný prípravný kurz mandarinského jazyka.


Všetci žiadatelia o toto štipendium, bez rozdielu či vedia, alebo nevedia po čínsky, musia absolvovať test čínštiny ako cudzieho jazyka (TOCFL - Level 3). Podrobnejšie informácie nájdete tu.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Žiadosti sa predkladajú priamo v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave

Ms. Alexandra LozanováTaipei Representative Office, Bratislava
Mostova 2, 81102 Bratislava
Slovak Republic
TEL:+421-2-5825-3220+421-2-5825-3220
E-mail: lozanova@taipei.dialtelecom.sk 
Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Sprievodca žiadosťou2019_TS_Announcement.docStiahnuť
Žiadosť o štipendium2019_TS_Application_Form.docStiahnuť
Podmienky štipendia2019_TS_Program_Directions.pdfStiahnuť
Prehlásenie2019_TS_Terms_of_Agreement.pdfStiahnuť
Zoznam univerzít2019_TS_University_Information.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.