SAIA, n.o.

THAJSKO - štipendiá pre stredoškolákov na štúdium na Regent´s School (International Baccalaureate a A-level)- Global Connect ScholarshipsDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Thajsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent strednej školy
Trvanie
2 až 4 roky
Zdroj financovania
štipendium prijímajúcej školy
Kvóta
max. 20 miest (spolu s inými krajinami)
Poskytovaná podpora
štipendium
Uzávierka pre podávanie žiadostí
5. apríl 2019
Podávanie žiadosti
Záujemcovia vypĺňajú on-line prihlášku na: 
https://www.regents.ac.th/userfiles/rbsmvc/Documents/GlobalConnectScholarship2015.pdf
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Na prihlášku je treba uviesť aj meno a e-mail na riaditeľa školy,ktorú záujemca navštevuje, lebo škola si u neho overí, či uchádzač patrí medzi 10 najlepších žiakov z angličtiny a matematiky v triede a či má výborné spoločenské zručnosti.

Prihlášky na štipendium sa prijímajú elektronickou formou a vybraní uchádzači o štipendium budú pozvaní na testy a osobný pohovor priamo majiteľom školy. Škola bude uchádzačov priamo kontaktovať a informovať ich o priebehu testov a pohovoru.


Ďalšie dôležité informácie
Štipendiá udeľuje majiteľ školy. Uchádzači musia mať pred sebou 2 roky štúdia strednej školy a výborné výsledky v škole (potvrdené riaditeľom), výbornú písanú i hovorovú angličtinu (test a pohovor), výborné spoločenské zručnosti a pevnú vôľu. Vhodný je hudobný, športový alebo herecký talent.
Bližšie informácie o štipendiu: http://www.regents.ac.th/1485/scholarship-programmes/global-connect-scholarships
Bližšie informácie o The Regent´s School http://www.regents.ac.th


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Kontakty: 
E-mail: admissions-bkk@regents.ac.th
T. číslo: 02 957 5777 ext. 202
Mobil: 092 362 8888
Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosť o štipendiumGlobalConnectScholarship_form (2).pdfStiahnuť
Informácie 2019/2020GC_Scholarship_Scheme_Academic_Year_2019-20.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.