SAIA, n.o.

THAJSKO - štipendiá pre stredoškolákov na štúdium na Regent´s School (International Baccalaureate a A-level)- Global Connect ScholarshipsDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Thajsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent strednej školy
Trvanie
2 až 4 roky
Zdroj financovania
štipendium prijímajúcej školy
Kvóta
max. 20 miest (spolu s inými krajinami)
Poskytovaná podpora
štipendium
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. apríl
Podávanie žiadosti
Vyplnenú prihlášku (viď Prílohy) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu GCdirector@regents.ac.th
Formulár žiadosti a podkladové materiály
V počiatočnej fáze je potrebné odoslať vyplnený prihlasovací formulár. Vhodní uchádzači budú pozvaní na online test a interview cez Skype alebo ZOOM. 

Ako súčasť prihlášky bude tiež požadovaná referencia zo súčasnej školy. V konečnom rozhodovaní sa bude prihliadať na všetky informácie a motiváciu uchádzača. Po výbere a akceptácii štipendia budú študenti zaregistrovaní ako študenti The Regent’s International School s výhodou členstva v prestížnej skupine Global Connect Scholars.
Ďalšie dôležité informácie
Možnosť získať plné štipendium na štúdium programov International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) a International Baccalaureate (IB) na prestížnej medzinárodnej strednej škole v Thajsku - The Regent's International School, Bangkok.  Držitelia štipendií nastupujú do programov IGCSE (zvyčajne vo veku 14 alebo 15 rokov) alebo International Baccalaureate, ak majú zvyčajne 16 alebo 17 rokov. Štipendia sú na 4 roky (pre IGCSE) a 2 roky (IB), čiže na celú dĺžku štúdia.

V závislosti od akademických výsledkov a všeobecného prístupu sa hodnota štipendia pohybuje od 30% do 100%. 

Uzávierka online prihlášok je vo štvrtok 15. apríla 2021. Následne budú usporiadané online hodnotiace testy v druhej polovici apríla s uchádzačmi, ktorí sa dostanú do užšieho výberu na základe online pohovoru. Formálne ponuky štipendií budú zaslané v polovici júna 2021. 

Štipendiá udeľuje majiteľ školy. Uchádzači musia mať pred sebou 2 roky štúdia strednej školy a výborné výsledky v škole (potvrdené riaditeľom), výbornú písanú i hovorovú angličtinu (test a pohovor), výborné spoločenské zručnosti a pevnú vôľu. Vhodný je hudobný, športový alebo herecký talent.
Bližšie informácie o The Regent´s School: www.regents.ac.th
Bližšie informácie o prijímajúcom procese: https://www.regents.ac.th/admissions 


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Kontakty: 

Adresa: 
The Regent’s International School, Bangkok 
601/99 Pracha-Uthit Road 
Wangthonglang, Bangkok 10310
Thailand


E-mail: GCdirector@regents.ac.th
T. číslo: +66 (0) 2 957 5777Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosť o štipendium GlobalConnectScholarship2021.pdfStiahnuť
Informácie 2021CG Scholarship Infosheet 2021.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.