SAIA, n.o.

GRÉCKO – štipendiá nadácie Alexander S. Onassis Public Benefit FoundationDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Grécko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné
Trvanie
podľa typu programu
Zdroj financovania
nadácia Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
Kvóta
25 (spolu)
Poskytovaná podpora
Štipendia Kategórie A - 1 500 eur/mesiac (štipendium nie je možné poberať od 15. júla do 31. augusta), spiatočná letenka
Štipendia Kategórie C - 850 eur/mesiac (štipendium nie je možné poberať od 1. augusta do 31. augusta), spiatočná letenka
Uzávierka pre podávanie žiadostí
28. február
Podávanie žiadosti
Bližšie informácie sú na stránke http://www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Bližšie informácie o štipendiách a spôsobe prihlasovania sú zverejnené na stránke www.onassis.gr
Prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať na sekretariáte Onassisovej nadácie (e-mail: ffp@onassis.gr).
Ďalšie dôležité informácie

Štipendiá Onassisovej nadácie sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, postdoktorandov, umelcov, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych študentov a doktorandov. Pobyt je možné realizovať od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020.
 
Program pokrýva nasledujúce oblasti:
humanitné vedy: filológia, literatúra, lingvistika, teológia, história, archeológia, filozofia, pedagogika, psychológia
sociálne vedy (vrátane práva): politické vedy, sociológia, medzinárodné a európske vzťahy
ekonomické vedy: finančníctvo, verejné financie
umenie: vizuálne umenie, hudba, tanec, divadlo, fotografia, film, nové médiá
 
Typy štipendií:
 
  • Kategória A  - Výskumný pobyt
Štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt pre univerzitných profesorov, docentov a iných vysokoškolských učiteľov, postdoktorandských výskumníkov, významných umelcov a hudobníkov, ktorí chcú v Grécku realizovať výskum alebo spolupracovať s gréckymi výskumnými alebo vzdelávacími inštitúciami.
 
  • Kategória C - Študijné štipendiá
5- až 10-mesačné štipendiá sú určené postgraduálnym študentom a doktorandom vo veku do 40 rokov. V čase uchádzania sa o štipendium musí byť uchádzač už zapísaný do postgraduálneho kurzu (Master, Mphil., PhD.) na univerzite v Grécku alebo mimo Grécka. Vyžaduje sa certifikát z gréckeho jazyka.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Žiadosť o štipendium je možné zaslať online alebo zaslať doporučene do termínu uzávierky (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:
Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
Foreigners´ Fellowships Department
7 Aeschinou Street
105 58 Plaka
Athens
GREECE

 
Tel:  0030 210 37 13 018         
Fax: 0030 210 37 13 013
E-mail: ffp@onassis.gr
web: www.onassis.gr
 
Priebeh výberu
Výber uskutočňuje grécka strana. Výsledky sa uchádzači dozvedia mailom do konca júla.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.