SAIA, n.o.

DÁNSKO – štipendiá pre záujemcov o neformálne vzdelávacie kurzy na dánskych ľudových školách vyššieho vzdelávaniaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Dánsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
iné
Kategória podpory
študijná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, študent strednej školy, iné
Trvanie
minimálne 8 týždňov
Zdroj financovania
Dánska vláda
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
600 DKK/týždeň
Uzávierka pre podávanie žiadostí
priebežne
Podávanie žiadosti
Prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska vzdelávacia inštitúcia, preto si každý záujemca musí vybrať školu a skontaktovať sa s ňou (najlepšie e-mailom). Zoznam všetkých škôl a ponúkaných kurzov je na
https://www.danishfolkhighschools.com/about-folk-high-schools/find-a-school/#?cludoquery=*&cludopage=1. Ďalšie informácie ako sa uchádzať o štipendium nájdete na: https://www.danishfolkhighschools.com/apply/how-to-apply/#?cludoquery=*&cludopage=1

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Bližšie informácie sú na stránke jednotlivých škôl https://www.danishfolkhighschools.com/folkhighschools/#?cludoquery=*&cludopage=1 .
Ďalšie dôležité informácie
Dánsky parlament vyčlenil finančné prostriedky s cieľom podporiť účasť mladých ľudí z nových členských krajín Európskej únie na kurzoch na Danish Folk High Schools. Tieto školy nie sú klasickými „high schools“, ale modernými neformálnymi vzdelávacími inštitúciami, na ktorých sa neskúša. Školy ponúkajú možnosti štúdia v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy prebiehajú väčšinou v anglickom jazyku a môžu byť doplnené aj o samotné štúdium anglického jazyka.

Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň v závislosti od konkrétneho kurzu, v čom je zahrnuté ubytovanie a strava.

Informácie o škole a možnosti štipendia je možné nájsť na http://danishfolkhighschools.com/apply/financial-support.

Upozornenie: nie všetky školy ponúkajú štipendium, preto je potrebné kontaktovať priamo inštitúciu, ktorá daný kurz ponúka.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Administrátorom programu sú jednotlivé ľudové školy. Ich zoznam nájdete na stránke http://danishfolkhighschools.com/schools.
Priebeh výberu
Výber sa uskutočňuje na základe posúdenia podkladových materiálov.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.