SAIA, n.o.

VEĽKÁ BRITÁNIA , USA - stredoškolské študijné pobyty - Secondary School Scholarship ProgramDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Veľká Británia
Spojené štáty americké
Študijný/vedný odbor
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent strednej školy
Trvanie
1, 2 až 3 roky
Zdroj financovania
Kvóta
Poskytovaná podpora
Uzávierka pre podávanie žiadostí
6. december 2019 do 15:00 hod.
Podávanie žiadosti
Prihlášky musia byť doručené na adresu:

LEAF, Apollo Business Center II,
Prievozská 4 (blok A, 1. poschodie),
821 09 Bratislava

V prípade uchádzania sa cez viacero programov sa vypĺňa a zasiela len jedna prihláška a jeden set sprievodných dokumentov!
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie dôležité informácie
Program je určený študentom 2. ročníka a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií, ale aj medzinárodných škôl na území SR.

1.    ASSIST – ročný študijný pobyt v USA

Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje vyše 80 prestížnych amerických súkromných stredných škôl denného aj internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov.

V rámci programu je možnosť získať plné (tzv. Assist Full Scholarship) alebo čiastočné (tzv. Assist Partial Scholarship) štipendium.
Pred prihlásením je potrebné dôkladne preštudovať všetky podrobnosti a kritériá pre uchádzačov, ktoré sú na web stránke ASSISTU

2.    Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA

Davis International Scholars Program ponúka štipendium na štúdium na jednej zo štyroch súkromných internátnych škôl v USA: Emma Willard School, The Lawrenceville School, The Taft School a  Westminster School. Štipendium je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom a ich počet je veľmi obmedzený. Odporúčame uchádzať sa aj o ASSIST a/alebo HMC štipendium.

Viac infromácií o programe a internátnych školách:

    Davis Scholar Program
    Westminister Bulletin
    Taft School Bulletion
    Andover News
    The Phillipian

3.    HMC – ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských internátnych školách.

V prípade dosiahnutia dobrých výsledkov v prvom roku je možné získať štipendium na ďalší školský rok priamo od školy.

O plné štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2019 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší ako 30 000 GBP.

Viac informácií o programe je potrebné preštudovať tu:

    HMC Brochure
    HMC General Information for applicants 2020
    HMC Information for Parents of Applicants
    Choosing subjects to study in the UK Sixth Form

4.    HMC Reduced Fee Scheme – ročný až dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC. Bude však mať možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí pre štipendistov a rodičov, ktoré sa budú konať na Slovensku.


Bližšie informácie: Secondary School Scholarship Program

Administrátor programu
Program Secondary School Scholarship prechádza pod záštitu organizácie LEAF.

Kontakt pre uchádzačov:
Katarína Križková
e-mail: Katarina.Krizkova@leaf.sk
tel: +421 0905 213 359
Priebeh výberu
Pri výbere uchádzačov, ktorí včas zaslali prihlášku, budú posudzované školské výsledky, výsledky jazykového testu ELTiS a výsledky osobného pohovoru. Všetci študenti, ktorí splnia vstupné kritériá a zašlú svoje prihlášky, budú pozvaní e-mailom a SMS na jazykový test ELTiS.

Termín a miesto konania jazykového testu: 17.12.2019, Žilina

Študenti, ktorí v jazykovom teste dosiahnu stanovený počet bodov, budú pozvaní na osobný pohovor za účasti zástupcov partnerských zahraničných organizácií. Uchádzači budú písomne vyrozumení najneskôr týždeň pred pohovorom.

Termín a miesto konania osobného pohovoru: Január 2020, Bratislava

Konečné rozhodnutie o prijatí a umiestnení študenta je úplne v kompetencii zahraničného partnera.

Výsledky budú známe do: Polovice marca 2020

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.