SAIA, n.o.

Štipendiá pre študentov stredných škôl (2. a 3. ročníka) n na získanie medzinárodného bakalaureátu na školy United World CollegeDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Holandsko
Taliansko
Veľká Británia
Bosna a Hercegovina
Nórsko
India
Singapur
Svazijsko
Kanada
Kostarika
Spojené štáty americké
Venezuela
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent strednej školy
Trvanie
2 roky
Zdroj financovania
Kvóta
Poskytovaná podpora
Štipendiá  môžu zahŕňať (podľa programu a sociálneho  postavenia študenta) )  školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok. Cestovné náklady a vreckové si študent hradí sám.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
17. január
Podávanie žiadosti

Poštová adresa:

United World Colleges Slovakia National Committee
P.O. BOX 124
810 00 Bratislava

IČO: 42 178 169

E-mail:

 

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Formulár prihlášky a ďalšie informácie nájdete  http://www.uwc.sk/prihlasky/
Ďalšie dôležité informácie
Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC www.uwc.org)sú určené študentom 2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB - International Baccalaureate). Štipendiá  môžu zahŕňať školné, ubytovanie a stravovanie,nákup kníh a učebných pomôcok.
Bližšie informácie:  www.uwc.sk
Administrátor programu

Kontakt

Poštová adresa:

United World Colleges Slovakia National Committee
P.O. BOX 124
810 00 Bratislava

IČO: 42 178 169

E-mail:

www.uwc.sk
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.