SAIA, n.o.

NEMECKO - študijné a výskumné štipendiá pre germanistov na Univerzite vo Würzburgu poskytované v spolupráci s Nadáciou Hermanna NiermannaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
Filologické vedy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, riadne (celé) štúdium, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, iné
Trvanie
1 - 12 mesiacov
Zdroj financovania
Nadácia Hermanna Niermanna (Hermann-Niermann-Stiftung)
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
875 - 2 225 EUR/mesiac
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. december
Podávanie žiadosti
Bližšie informácie k podávaniu žiadostí nájdete na stránke http://www.studienboerse.germanistik.
uni-wuerzburg.de/wp/formulare/antrag/
.

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Bližšie informácie: http://www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de/
Ďalšie dôležité informácie
Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci s Inštitútom pre nemeckú filológiu Univerzity vo Würzburgu ponúka štipendiá pre kvalifikovaných germanistov z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska v týchto kategóriách:

1. Krátkodobé pobyty pre študentov germanistiky na vypracovanie diplomovej práce
2. Študijné pobyty pre študentov germanistiky na magisterskom stupni s cieľom získania vysokej úrovne jazykových schopností, napr. pre budúcich učiteľov nemeckého jazyka na školách pre nemecké menšiny a pod.
3. Ročné alebo dvojročné postgraduálne pobyty (Master-studium) pre vynikajúcich absolventov germanistiky. V prípade, že na Univerzite vo Würzburgu neexistuje postgraduálne štúdium v špecializácií uchádzača, je možné podporiť aj pobyt na inej univerzite
4. Výskumné pobyty pre doktorandov
5. Habilitácia pre mladých vysokoškolských učiteľov germanistiky
6. Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Bližšie informácie: www.uni-wuerzburg.de, http://www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de/


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Universität Würzburg
Priebeh výberu
Výber sa uskutočňuje na základe posúdenia podkladových materiálov.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.