SAIA, n.o.

RAKÚSKO - Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie viedDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
Fyzikálne vedy
Chemické vedy
Molekulárna biológia
Typ podpory
iné
Kategória podpory
výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
(ocenenie)
Zdroj financovania
Rakúska akadémia vied
Kvóta
1 ročne
Poskytovaná podpora
Cena I. Liebena je udeľovaná vo výške 36 000 USD.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
máj/jún
Podávanie žiadosti
Ďalšie informácie o spôsobe podávania žiadostí možno získať na https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie informácie o spôsobe podávania žiadostí možno získať na https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/.
Ďalšie dôležité informácie
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a počas posledných troch rokov nepretržite pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.

Ďalšie informácie o tejto cene možno získať na https://stipendien.oeaw.ac.at/en/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-award.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Tento program administruje Rakúska akadémia vied. Bližšie informácie poskytuje administrátor programu. Kontakt:

Stipendien und Preise der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Vordere Zollamtsstraße 3, 1030 Wien

Hauptquartier
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Tel.: + 43 1 51581-1310

E-Mail: stipref@oeaw.ac.atPriebeh výberu
Ďalšie informácie o priebehu výberu možno získať na http://stipendien.oeaw.ac.at/, alebo priamo u administrátora programu.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.