SAIA, n.o.

RAKÚSKO - Štipendium Ernsta Macha Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskumDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné
Trvanie
1 – 9 mesiacov
Zdroj financovania
Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality žiadostí
Poskytovaná podpora
Výška štipendia 1 050 EUR/mesiac (v prípade štipendistu s doktorátom: 1 150 EUR/mesiac).
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. február
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú online na www.scholarships.at.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie informácie o žiadosti a potrebných dokumentoch možno získať na www.oead.at alebo na www.grants.at.
Ďalšie dôležité informácie

Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín (doktorandské štúdium mimo Rakúska, postdoktorandi pôsobiaci ako učitelia na univerzite mimo Rakúska). Uchádzať sa môžu aj absolventi vysokých škôl a postdoktorandi krátko po získaní titulu, ktorí s ohľadom na svoju vedeckú kariéru majú záujem o výskumný pobyt v Rakúsku. Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov.

Ubytovanie, poistenie a ostatné náklady si štipendista hradí zo štipendia.

Vyžaduje sa výborná znalosť nemeckého alebo anglického jazyka.

Kritériá pre udelenie štipendia nespĺňajú tí uchádzači, ktorí v období 6 mesiacov pred nástupom na pobyt študovali alebo vedecky pracovali v Rakúsku. Veková hranica je 35 rokov.

Ďalšie informácie o tomto štipendiu možno získať na www.oead.at alebo na www.grants.at.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Tento program administruje Rakúska výmenná služba (OeAD-GmbH). Bližšie informácie poskytuje administrátor programu. Kontakt:

OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH)
Ebendorferstraße 7
1010 Wien
Rakúsko


www.oead.at
www.grants.at
www.scholarships.at
Priebeh výberu
Ďalšie informácie o priebehu výberu možno získať na www.oead.at alebo na www.grants.at, alebo priamo u administrátora programu.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.