SAIA, n.o.

JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student ProgramDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Japonsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita, riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
2 roky
Zdroj financovania
štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO
Kvóta
2 miesta, 1 náhradník
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • letenka turistickej triedy
 • 143 000 jenov/mes. Research Student,
  144 000 jenov/mes. Master Course,
  145 000 jenov/mes. Doctoral Course
 • školné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
19. máj
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • on-line treba nahrať všetky formuláre, ktoré sú na stiahnutie na webovej stránke www.studyjapan.go.jp (okrem zdravotného potvrdenia od lekára, odporúčania a sprievodcu žiadosťou)
 a zároveň v tlačenej verzii
 • zaslať do termínu uzávierky všetky formuláre, ktoré sú na stiahnutie ktoré sú na stiahnutie na webovej stránke https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html
 • vytlačený a podpísaný elektronický formulár žiadosti SAIA
 • v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka
 • Na základe aktuálnej pandemickej situácie by sme Vás radi upozornili, že v tlačenej verzii je potrebné žiadosť poslať poštou alebo kuriérom alebo sa v prípade osobného odovzdania v SAIA, n. o. vopred dohodnúť.  
Upozornenie:

 • odporúčania od učiteľov sa zasielajú v uzatvorených obálkach, zapečatené podpisom odporúčajúceho. Berte do úvahy, že odporúčanie musí byť vystavené 3 krát (1 originál a 2 kópie). Preto požiadajte odporúčajúceho, aby Vám odporúčanie vystavil 3 krát, a zapečatil v 3 obálkach
 • fotografie musia byt štandardné fotografie, urobené vo fotoateliéri  
 • zdravotné potvrdenie od lekára sa do on-line systému nenahráva (predkladá sa iba v papierovej forme)
 • Dôležité: Radi by sme poprosili uchádzačov, aby všetky podkladové materiály podávali vyplnené jednostranne a nezošité
Podkladové materiály sú uvedené na nasledujúcom odkaze: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov na skutočnosť, že informácie uvedené v tejto ponuke boli aktualizované na základe informácií, ktoré sme dostali z Veľvyslanectva Japonska na Slovensku.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podkladové materiály sú uvedené na nasledujúcom odkaze: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html

Sprievodca žiadosťou obsahuje všetky dôležité informácie v anglickom jazyku a kompletný zoznam materiálov, ktoré požaduje prijímajúca strana.

Pozorne si prečítajte Sprievodcu žiadosťou, v ktorom je uvedený presný počet originálov a kópií ku každému potrebnému dokumentu.

Nezabudnite po vyplnení a odoslaní SAIA žiadosti, túto žiadosť vytlačiť, podpísať a zaslať 1 originál a 1 kópiu spolu s ostatnými dokumentami do SAIA, n.o.

Bez vyplnenia a odoslania SAIA žiadosti bude Vaša žiadosť zamietnutá z formálnych dôvodov.


Dôležité: Radi by sme poprosili uchádzačov, aby všetky podkladové materiály podávali vyplnené jednostranne a nezošité.


Ďalšie dôležité informácie
Podmienky pre uchádzačov:
 • výborná znalosť anglického jazyka, uchádzač musí mať záujem sa naučiť japonsky
 • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)
 • absolvent VŠ, resp. študenti posledných ročníkov VŠ
 • ochota učiť sa japončinu
 • menej ako 35 rokov (narodený po 2. apríli 1988)
 • mať dobrý zdravotný stav
 • akceptačný list treba predložiť po osobnom pohovore
 • začiatok štipendijného pobytu: apríl alebo september/október 2023
 • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (uchádzač nesmie byť nositeľom infekčných chorôb)

 • prvých šesť mesiacov kurz japonského jazyka
 • súčasťou výberu je osobný pohovor a test na Japonskom veľvyslanectve


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Súčasťou výberu je písomný test a osobný pohovor na Japonskom veľvyslanectve v Bratislave:
 • test z anglického alebo japonského jazyka (respektíve z oboch jazykov; znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, test sa robí len za účelom následného zaradenia do jazykovej prípravky - uchádzač musí prejaviť snahu odpovedať na základné otázky, dôležitá je snaha a ochota učiť sa japonský jazyk),
 • ústny pohovor (až po úspešnom absolvovaní písomných testov)

Písomné testy sa uskutočnia 13. júna. Následne budú úspešní uchádzači pozvaní na ústne pohovory (20. jún 2022).

O konečnom výsledku rozhodne japonské Ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológie a výsledky budú následne oznámené uchádzačom.

Podrobné informácie o štipendijnom pobyte, termínoch, podmienkach a spôsobe podania žiadosti sú uvedené aj na webovej stránke japonského veľvyslanectva: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html.Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.